برچسب: رمز اینترنتی
هشداری برای سرقت‌های اینترنتی
از ناامنی اینترنتی برای حساب های بانکی را رقم زده...
کرد یعنی شماره 16 رقمی روی کارت رمز دوم رمز... اینترنتی cvv2 و تاریخ انقضای کارت را در اختیار افراد... کشور از سوی دیگر حجم قابل توجهی از ناامنی اینترنتی... مواجه شدیم که همگی آنها از مالباختگان حساب های اینترنتی...
کد خبر: ۷۰۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۵/۲۶