برچسب: ایران و عربستان
امور ایران در راس فعالیت‌های مرکز مطالعات راهبردی بین الملل آمریکا
موقعیت سیاسی اجتماعی و راهبردی ایران در آینده را بسیار...
و امنیت ملی است این مرکز مطالعاتی از سال 1962... به عنوان سرآمد موسسات سیاست بین الملل با بیش از... 220 کارمند تمام وقت خود را مطرح کرد مقر این... موسسه در واشنگتن دی سی است در این مکان توجهی...
کد خبر: ۲۳۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۰۷/۰۴