برچسب: تحلیل اطلاعات
خبرنگاري شبكه اي
اند که با وجود منافع بارز اینترنت اطلاعات بیشتر منابع... گفتگوی online است تایید اعتبار اطلاعات در شبکه اغلب به... توضیح به یک سری اطلاعات یا اضافه کردن اطلاعات تفسیری... و تحلیل اطلاعات اهمیت خاصی قائل هستند به عبارت صریح...
کد خبر: ۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۸۷/۱۲/۱۵


فرهنگ مجازي، مديريت منابع فرهنگي و حفظ تاريخ قومي و فهم گذشته
که منتظر باشد تا مطالبی از آن برداشت شود تحلیل...
والدینم برایم خریده بودند می گذراندم در آن اطلاعات و... تحلیل منابع تاریخی و پژوهش در بقایای گذشته بود هر... ما از یک منبع اطلاعات انتظار داریم را داشت •... اطلاعات نحوه ارائه آن ها معرفی آثار جدید آثاری که...
کد خبر: ۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۸۷/۱۲/۱۲


جوانب فرهنگي ادبيات الکترونيکي در فضاهاي آموزشي مجازي
است که عمده ی آن از طریق کامپیوتر که اطلاعات... آن یک صفحه اطلاعات طبقه بندی شده است که موضوع... نرم های پژوهش و سایر اطلاعات عام طبقه بندی شده... جهانی شدن حمایت می کند این تحلیل در گفتمان های...
کد خبر: ۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۸۷/۱۲/۱۲