برچسب: جنگ اطلاعاتی
عصر ضد اطلاعات
می یابند جنگ عراق و خبرهای مربوط به آن را... بود به خوبی صورت نگرفته است جنگ عراق یک جنگ... اطلاعاتی است و این مساله کاملاً صحت دارد قطعاً بدون... جنگ مزبور با شرایط کنونی تفاوت اساسی پیدا می کرد...
کد خبر: ۱۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۸۷/۱۲/۱۷