Gerdab.IR | گرداب

کریپتولند

كاربران صرافی کریپتولند

همانگونه که مستحضرید مدیران صرافی کریپتولند در کنار فعالیت های خود در حوزه تبادل رمزارز، متهم به تخلفات و اقدامات غیرقانونی متعددی در حوزه اقتصادی می باشند. لذا این افراد، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و به دستور دادسرای ویژه جرایم اقتصادی و به مظور صیانت از حقوق مردم، بازداشت شده اند.

بنابراین از اعضای این صرافی درخواست می شود مدارک و ادعاهای خود در مورد میزان سرمایه موجود در آن را در فرم زیر ارائه نمایند.

بدیهی است تصمیم گیری نهایی در این زمینه برعهده مقام قضایی است.

 

* نام و نام خانوادگی:
* کدملی:
* نام پدر:
تحصیلات:
شغل:
* شماره تلفن ثابت:
* شماره تلفن همراه:
* شماره تلفن ثبتی نزد شرکت کریپتولند:
* نام کاربری کریپتولند:
ایمیل ثبت شده جهت ورود به سایت کریپتولند
شماره حساب ثبت شده نزد شرکت:
شماره کارت ثبت شده نزد شرکت:
نحوه آشنایی با شرکت کریپتولند:
میزان سرمایه اولیه:
* نوع موجودی نزد شرکت:
ارزی/ ریالی/ رمز ارز
* مقدار موجودی نزد شرکت:
با ذکر واحد
توضیحات بیشتر در مورد موجودی:
ملاحظات و توضیحات بیشتر:
* کد امنیتی: