Gerdab.IR | گرداب

معاون پژوهش و برنامه‌ریزی بنیاد ملی نخبگان اعلام کرد؛

ایجاد شبکه ارتباطی نخبگان در جهان اسلام

تاریخ انتشار : ۰۷ فروردين ۱۳۹۱

در زمینه‌ بین‌الملل، بنیاد ملی نخبگان در دو حوزه مأموریت دارد. نخبگان ایرانی خارج از کشور و نخبگان جهان اسلام که امیدواریم در این زمینه از ظرفیت جامعة المصطفی هم استفاده کنیم.

به گزارش گرداب، "دکتر آریا الستی" در نشستی با مسئولان دانشگاه مجازی "المصطفی" با تشرح رسالت و برنامه های بنیاد ملی نخبگان، گفت: «بنیاد بر مبنای اساسنامه و مأموریت خویش، در حوزه‌ نخبگان حوزوی هم مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد که فعالیت هایی با همکاری شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه در حال انجام است که البته نیاز به تقویت و تسریع دارد.»

وی ادامه داد: «در زمینه‌ بین الملل، بنیاد در دو حوزه مأموریت دارد. نخبگان ایرانی خارج از کشور و نخبگان جهان اسلام که امیدواریم در این زمینه از ظرفیت جامعة المصطفی هم استفاده کنیم.»
 
معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان بیان کرد: «زمینه‌ سومی هم می‌تواند مطرح باشد و آن فعالیت در حوزه‌ علوم انسانی و نخبگان علوم انسانی است که در این زمینه هم می‌توان از ظرفیت جامعة المصطفی استفاده کرد.»

منبع: مهر