Gerdab.IR | گرداب

صدای آمریکا: تحریم‌ها علیه ایران بی‌اثر است

تاریخ انتشار : ۰۷ فروردين ۱۳۹۱

تأثیر سیاسی تحریم‌ها بر ایران که غرب خواهان آن بود، به دست نیامده و اثری از آن نیست. تأثیر سیاسی آن است که ایران دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارد.

به گزارش گرداب، "رسول نفیسی" کارشناس خاورمیانه صدای آمریکا (VOA) در پاسخ به این سؤال که "آیا تحریم های غرب بر ایران تأثیر سیاسی داشته است یا نه؟" گفت: «تأثیر سیاسی تحریم ها بر ایران که غرب خواهان آن بوده است به دست نیامده و اثری از آن نیست. تأثیر سیاسی آن است که ایران دست از غنی سازی اورانیوم بردارد و ما اگر تا به امروز به علامت هایی که از ایران دیده می شود نگاه کنیم، متوجه می شویم که ایران واقعاً در این زمینه اقدام نکرده است.»

وی با تاکید بر این که هدف غرب از تحریم ها علیه ایران تأمین نشده است، افزود: « آخرین بار که مأموران سازمان ملل به ایران رفتند دو هدف مشخص داشتند، یکی بازدید از پارچین بود و یکی صحبت با آقای "فخری" مهمترین دانشمند اتمی ایران بود که هیچ کدام از این دو صورت نگرفت. به همین خاطر هدفی که دنبال می شود به وسیله غرب به دست نیامده است. اگرچه تحریم هایی که بر ایران اعمال شده است بی نظیر بوده ولی در حال حاضر عملی که دال بر تأثیر این تحریم ها باشد ما ندیدیم.»

منبع: جام نیوز