Gerdab.IR | گرداب

وحشت اپوزيسيون از نفوذ اطلاعاتي جمهوري اسلامي

تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱۳۸۹

ارگان رسانه اي گروهك فدائيان خلق اعلام كرد: جمهوري اسلامي ایران در مخدوش كردن مرزهاي اعتماد ميان اپوزیسیون با موفقیت عمل کرده است، و تلاش می کند تا مدیریت جریان های خارج از کشور را نیز به دست بگیرد.

ارگان رسانه اي گروهك فدائيان خلق اعلام كرد: اطلاعاتي هاي ايران در ميان ما خارج نشين ها نفوذ كرده اند.
به گزارش گرداب به نقل از کیهان، نويسنده «اخبار روز» در تحليلي بامزه مي نويسد: هنگامي كه فردي از ايران با من از طريق ايميل تماس گرفت و از نوشته هايم تعريف كرد، خيلي خوشحال شدم (!) همينطور وقتي كه پس از يكي از صحبت هايم در يك اتاق پالتاك، فردي به من پيام داد كه مي خواهد با من صحبت كند، و توضيح داد كه در ايران زندگي مي كند و برايش جالب است كه من در رابطه با وقايع ايران نگاه واقع بينانه اي داشته ام، باز من خوشحال شدم (!) گاه درخواست براي مصاحبه بود كه قرار بود در فلان نشريه دانشجويي چاپ شود. پاسخ پرسش هاي مصاحبه را هم مي دادم، و ذوق زده مي شدم از اينكه زحمت هايي كه داوطلبانه و بي چشمداشت در كنار كار روزمره و بار زندگي بدوش مي كشم، بي ثمر نمي ماند و هستند كساني در ايران كه تشنه شنيدن حرفهاي من هستند و ديدگاه مرا كاملاً قبول دارند و از آن بهره مي برند (!) اين ذوق زدگي اما زياد نپائيد و با اولين تلاش اين افراد براي هك كردن كامپيوترم همان چند سال پيش به پايان رسيد. اما البته تلاش اين افراد براي هك كردن كامپيوترم به پايان نرسيد!

وي درباره تفاوت تماس هاي معمولي و تماس افراد اطلاعاتي با ضد انقلاب خارج نشين مي نويسد: افراد معمولي اندكي شرم دارند و مطمئن نيستند كه شما كه در خارج نشسته ايد براي آنها وقت داشته باشيد ولي اطلاعاتي ها مطمئن هستند كه شما وقت كافي داريد و در تله آنها خواهيد افتاد (!) از اين رو با اطمينان كامل عمل مي كنند. البته پس از خواندن همين مطلب ممكن است شيوه خود را عوض كرده و با شرم و ترديد بيشتري وارد گفت وگو شوند!
 
ارگان گروهك فدائيان خلق اضافه مي كند: در خارج كشور كساني در ميان ما هستند كه همه ما مي دانيم ممكن است عامل نفوذي باشند، گرچه هيچ سندي وجود ندارد و حدسي است كه قابل اثبات نيست. افزون بر آن، گاه كسي كه به ظاهر روشنفكر سياسي يا مدافع حقوق بشر است به خارج سفر مي كند و خيلي سريع وارد جمع هاي ما مي شود، و حتي نقش عمده اي را در يك گروه فعال به عهده مي گيرد، و يا شايد پس از مدتي به ايران باز مي گردد. گاه حتي پس از بازگشت به ايران، تماس خود را با ما حفظ مي كند و به فعاليت ادامه مي دهد.
 
 به هر حال اطلاعات به شيوه هاي گوناگون عنصرهاي نفوذي خود را در جمع هاي گوناگون دارد. به نظر مير سد حكومت جمهوري اسلامي تجربه فراواني در زمينه كسب اطلاعات و نفوذ در ميان گروه هاي گوناگون بدست آورده. رژيم مايل است برآورد دقيقي از هويت، نقش و عملكرد مخالفين خود داشته باشد. در اين رويكرد يك هسته واقع بينانه وجود دارد زيرا كه دولت آمريكا پول و تلاش زيادي را به شيوه حسابگرانه و برنامه ريزي شده صرف براندازي رژيم جمهوري اسلامي به شيوه ظاهراً مدني و انقلاب مخملين كرده، مي كند و خواهد كرد.

«س-واو» نويسنده تحليل مذكور همچنين با لحني آميخته با سرگيجه و حيرت مي نويسد: جمهوري اسلامي براي نفوذ در ميان مخالفين خود، چهره سازي مي كند. يعني برخي افراد را كه حاضر به همكاري با اطلاعات شده اند، يا از آغاز اطلاعاتي بوده اند، دستگير و زنداني مي كند، به آنها حكم زندان مي دهد، و كم كم نام اين افراد به عنوان فعالين مخالف جمهوري اسلامي بر سر زبان ها مي افتد. پس از مدتي، ديگر كسي نمي پرسد كه سابقه فعاليت اين فرد چه بوده و كارنامه تلاش هاي او چيست، بلكه فقط زندان رفتن او كافي است كه چهره اي مورد قبول به عنوان مخالف جمهوري اسلامي باشد و همه جا پذيرفته شود. چه بسا فعالين خارج كشور براي نجات او تلاش كرده و كمك مي كنند كه او را به خارج كشور بياورند، همانطور كه بسياري از فعالين مورد پيگرد را در خروج از كشور كمك مي كنند. اما اطلاعاتي ها بهترين راه هاي نفوذ را در ميان گروه هاي مختلف شناسايي مي كنند. آنها به همين منظور نفوذي ها را به اسم ناراحتي و مخالف فراري به خارج كشور مي فرستند. به هر حال جمهوري اسلامي با فرستادن نفوذي ها- چه لو رفته باشند يا نه- در مخدوش كردن مرزهاي اعتماد ميان اپوزيسيون موفق عمل مي كند.
اين ضدانقلاب فراري در پايان نوشت: همه ما از نفوذ اطلاعاتي ها نگراني داريم. به هر حال اين واقعيت است كه اطلاعاتي ها در ميان ما هستند، نفوذ كرده اند و تلاش دارند هر چه بيشتر نفوذ كنند و مديريت جريان هاي خارج را به دست گيرند.