Gerdab.IR | گرداب

پیشنهادات فناوری اطلاعات ایران در یونسکو پذیرفته شد

تاریخ انتشار : ۲۲ فروردين ۱۳۹۱

هیئت اعزامی کشورمان با حضور در مباحث مطروحه در این نشست، مواضع کشورمان در حوزه های مربوط به اطلاعات و ارتباطات را تشریح کرد.

به گزارش گرداب، پیشنهادات ایران مورد پذیرش اعضای "شورای بین الدولی برنامه اطلاعات برای همه" در هفتمین نشست این شورا که در مقر یونسکو در پاریس برگزار شد، قرار گرفت.

به دنبال حضور هیئت ایرانی به ریاست "علی حکیم جوادی"، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در هفتمین نشست "شورای بین الدولی برنامه اطلاعات برای همه" در مقر یونسکو در پاریس، پیشنهادات ایران مورد پذیرش اعضای این شورا قرار گرفت.

در سال جاری میلادی و با تلاش های نمایندگی دائم کشورمان نزد یونسکو و همچنین با جلب حمایت و اجماع گروه آسیا و اقیانوسیه و با تصویب سی و ششمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو، ایران برای مدت 4 سال به عضویت این شورا درآمد و جزء اعضای جدید این شورا محسوب می شود و به دلیل حساسیت و اهمیت مباحث، حضور بسیار موثر و فعالی نیز در هفتمین نشست "شورای بین الدولی برنامه اطلاعات برای همه" داشت.
 
بر همین اساس،‌ هیئت اعزامی کشورمان با حضور در مباحث مطروحه در این نشست، مواضع کشورمان در حوزه های مربوط به اطلاعات و ارتباطات را تشریح کرد و به ویژه درباره پیش بینی ساز و کارهای مربوط به ارتقای جایگاه این شورا در داخل یونسکو و خارج از این سازمان، تلاش برای ارتقای میزان هم افزایی اقدامات متخذه از سوی دستگاهها و ارگان‌های همسو در سطوح بین المللی، منطقه ای و ملی و نیز هدفمندتر کردن فعالیت های انجام شده به وسیله این شورا با تاکید بر نتیجه گرایی و عملیاتی شدن ابتکارات پیشنهادی، راهکارهایی را ارائه کرد.
 
به درخواست رئیس نشست از رئیس هیئت کشورمان مبنی بر همکاری برای جلب نظر سایر کشورها به منظور نهایی کردن متن ارائه شده، هیئت کشورمان تلاش های لازم را به عمل آورد به گونه ای که تمامی پیشنهادهای ایران مورد پذیرش اعضای این شورا قرار گرفت.
 
در هفتمین نشست "شورای بین الدولی برنامه اطلاعات برای همه"، در پی ارائه گزارش های گروههای کاری شورا، نتیجه محوری و هدفمندی فعالیت های این گروه ها از سوی هیئت کشورمان مورد تاکید قرار گرفت.
 
در بخش ارتقاء جایگاه برنامه اطلاعات برای همه و نیز ارتقای نقش شورای بین الدولی برنامه مذکور، هیئت کشورمان تاکید کرد که مقوله اطلاعات و ارتباطات یک مقوله میان رشته ای و بین بخشی است که با عنایت به این ویژگی، ‌علاوه بر بخش ارتباطات و اطلاعات یونسکو،‌ سایر بخش ها نیز می توانند نقش مهمی را در این خصوص ایفا کنند.
 
برگزاری برخی نشست های دفتر اجرایی شورای آیفاپ به صورت مجازی یکی دیگر از پیشنهاد های کشورمان بود که مورد استقبال دبیرخانه یونسکو قرار گرفت.
 
برنامه بین الدولی اطلاعات برای همه که در سال 2000 و بنا به تصمیم شورای اجرایی یونسکو ایجاد شد و اساسنامه آن طی یکصد و شصتمین نشست شورای مزبور به تصویب رسید، در حال حاضر دارای 26 عضو است.
 
"کمک به تحقق ماموریتهای یونسکو در زمینه آموزش برای همه"، "تبادل آزاد دانش و ایده ها" و "ارتقای جایگاه ابزار ارتباطات میان انسانها"، "کاستن از شکاف اطلاعاتی موجود میان کشورهای مختلف"، "تسهیل همکاریها و ارتقای مطالعات و ارائه گزارشهای لازم در تمامی ابعاد مربوط به دستیابی به مدیریت اطلاعات"، "کار با کلیه بخش های یونسکو جهت اولویت یافتن اتخاذ سیاستهای مبتنی بر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی در حوزه های تحت صلاحیت یونسکو"، "همکاری تنگاتنگ با سایر ارگانهای سازمان ملل متحد، سازمانهای بین المللی دولتی، سازمانهای بین المللی مردم نهاد و نیز بخش خصوصی در راستای اجرای اهداف و وظایف برنامه مزبور" از جمله اهداف اصلی این شورا است.

منبع: مهر