Gerdab.IR | گرداب

جزئیات تشكیل مركز ملی فضای مجازی اعلام شد

تاریخ انتشار : ۲۷ فروردين ۱۳۹۱

مركز ملی فضای مجازی محور هماهنگی و نزدیكی هرچه بیشتر همه بازیگران حوزه فضای مجازی كشور خواهد بود.

دكتر "كامران ثقفی" دیروز (شنبه) در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: «مركز ملی فضای مجازی - زیر مجموعه شورای عالی فضای مجازی - محور هماهنگی و نزدیكی هرچه بیشتر همه بازیگران حوزه فضای مجازی كشور خواهد بود.»

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: «بر اساس حكم مقام معظم رهبری، دبیر شورای عالی فضای مجازی به عنوان رئیس مركز ملی فضای مجازی انتخاب خواهد شد و بدین ترتیب رئیس مركز ملی فضای مجازی نقشی دوگانه و مكمل را ایفا می كند.»

وی افزود: «رئیس مركز ملی فضای مجازی علاوه بر نظارت بر فعالیت های این مركز به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی وظیفه نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی را بر عهده خواهد داشت و بازوی اجرایی شورا به لحاظ ایجاد هماهنگی های مختلف بین ذی‌نفعان این حوزه تلقی می شود.»

این عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: «مركز ملی فضای مجازی طبیعتا دارای دو بخش "دبیرخانه" و بخش "ستادی - اجرایی" خواهد بود كه كار كارشناسی برای طرح ها، برنامه ریزی ها، تصمیم سازی ها، نظارت و پیگیری ها و در مجموع فعالیت هایی كه تضمین كننده اجرای تصمیمات شورا شود را به عهده خواهد داشت.»

وی افزود: «شرح وظایف، سازمان و تشكیلات این مركز باید در جلسات شورا تدوین شود و این امر در حال حاضر در مرحله كار كارشناسی است.»

رئیس دانشگاه شاهد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: «تعریف طرح های ملی جهت پیشنهاد به شورای عالی فضای مجازی در زمره فعالیت های مركز ملی فضای مجازی خواهد بود؛ اجرا در كشور به وسیله بخش ها ونهادهای متولی مربوط است و خود آنها متكفل انجام آنها هستند.»

شورای عالی فضای مجازی در 17 اسفند ماه سال 90 با حكم رهبر معظم انقلاب اسلامی تشكیل شد و با این حكم اعضای بیست نفره حقیقی و حقوقی این شورا معرفی شدند.

نخستین جلسه این شورا با حضور سران سه قوه و به ریاست رئیس جمهوری در بیست و هفتمین روز اسفند ماه 90 در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.