Gerdab.IR | گرداب

امام خامنه‌ای از زبان سید حسن نصرالله

تاریخ انتشار : ۲۹ فروردين ۱۳۹۱

در همان روزهای اول جنگ 33روزه پیغامی از امام خامنه‌ای آمد: شما بر خدا توکل کنید و من به شما می گویم که در این جنگ حتما پیروز خواهید شد و...