Gerdab.IR | گرداب

مدل رایانه‌ای جدید برای مقابله با هکرها

تاریخ انتشار : ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۱

هدف این طرح مطالعاتی ایجاد درخت تصمیم از داده‌های توزیع شده است به گونه‌ای که درخت تصمیم ایجاد شده به عنوان مدل تشخیص نفوذ به کار برده شود.

به گزارش گرداب، پژوهشگر دانشگاه صنعتی امیرکبیر مدلی رایانه ای را با توجه به اهمیت امنیت اطلاعات و همچنین همکاری در تشخیص و مهار حملات رایانه ای بین چند مرکز طراحی کرد.

"پریسا کاغذگران" مجری طرح، سامانه های رایانه ای را سامانه هایی توصیف کرد که نیازمند جمع آوری و تحلیل داده‌ها هستند و گفت: «داده های جمع‌آوری شده ممکن است، دارای اطلاعات حساس و محرمانه افراد و سیستم ها باشند که نگرانی هایی در رابطه با فاش شدن این اطلاعات برای سازمانها وجود دارد.»

وی افزود: «از طرف دیگر در تشخیص نفوذ مشارکتی، چندین سیستم تشخیص نفوذ حضور دارند که برای انجام ماموریت های مورد نظر لازم است تا داده ها به اشتراک گذاشته شوند.»
 
کاغذگران با اشاره به اجرای پروژه تحقیقاتی در زمینه حفظ امنیت اطلاعات در برابر حملات هکرها، خاطرنشان کرد: «هدف این طرح مطالعاتی ایجاد درخت تصمیم (یکی از پرکاربردترین روشهای داده کاوی) از داده های توزیع شده است به گونه ای که درخت تصمیم ایجاد شده به عنوان مدل تشخیص نفوذ به کار برده شود.»
 
مجری طرح اضافه کرد: «برای این منظور، برای هر یک از منابع داده ای، اطلاعات لازم برای انجام محاسبات را از مجموعه داده های خود استخراج و با استفاده از رمزنگاری همومورفیک رمزگذاری شد. بر روی داده های رمزگذاری شده محاسبات لازم انجام و در نهایت موفق به عرضه مدل رایانه ای برای حفظ امنیت اطلاعات در مقابله با حملات هکرها شدیم.»
 
این محقق، رمزنگاری همومورفیک را الگوریتم هایی دانست که پس از اعمال شدن بر روی داده ها، همچنان امکان پردازش داده ها را برای کاربر فراهم می کند و یادآور شد: «مدل ارائه شده، قابل کاربرد در تمام صنایعی است که برای توسعه و پیشرفت، نیاز به تحلیل داده های توزیع شده و محرمانه دارند.»

منبع: مهر