Gerdab.IR | گرداب

برای تولید در فناوری‌ ‌اطلاعات باید قانون وضع شود

تاریخ انتشار : ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۱

دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری خواستار وضع قوانین و مقرراتی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد که بتواند حمایت کننده تولیدکنندگان عرصه ICT باشد.

به گزارش گرداب، "کمال محامدپور"، دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات با اشاره به رکود اقتصادی شرکتهای تولیدی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار داشت: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دلیل نقش پررنگ و حیاتی صنعت ICT در اقتصاد، موظف است تا بسترهای مناسب اقتصادی را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم سازد.»

وی اظهار داشت: «زمینه سازی برای ایجاد فضای پررونق کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ملزومات و اهداف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با وجود در اختیار داشتن برخی سازمان های تابعه خود، مانند سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، قدم های لازم را برای تسهیل قوانین و مقررات برداشته تا به این طریق حمایت های خود را از فضای کسب و کار به اثبات برساند.»

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت نهم با اشاره به رکود اقتصادی بسیاری از شرکت های فعال حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرد: «بیشتر شرکتهایی که سالهای رکود اقتصادی را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تجربه می کنند در بخش تولیدی فعالیتی نداشته اند.»

وی خواستار وضع قوانین و مقرراتی شد که بتواند حمایت کننده تولیدکنندگان این بخش باشد از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد و تصریح کرد: «این وزارتخانه همچنین می تواند با ارسال لوایح به مجلس شورای اسلامی از طریق دولت، نقش حمایتی خود را از بنگاههای اقتصادی ایفا کند.»

دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری با بیان این که در یک سال گذشته هیچگونه فعالیت قابل تاملی در این راستا از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شاهد نبوده ایم، خاطرنشان کرد: «سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید ناخالص ملی هم به بحث تولید تجهیزات و هم به ارائه خدمات بستگی دارد که آمارهای ارائه شده در این زمینه از سوی مسئولان به نظر اغراق آمیز می آید چرا که در بخش تولیدات و تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری، شاهد هیچ رونق قابل تاملی نبوده ایم.»

محامدپور با اظهار ناامیدی از وضعیت کسب و کار در فضای ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: «در واقع آینده را فعالیتهای امروز و گذشته ما می سازد که در این میان به‌رغم مشکلات اقتصادی انتظار این بود که زیرساختهای لازم برای تحولات در عرصه کسب و کار در فضای ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم شود که متاسفانه این مهم به وقوع نپیوست.»

منبع: مهر