Gerdab.IR | گرداب

مستعمره‌ای به نام اینترنت

تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱۳۸۷

هم اکنون آمریکا با حاکمیت بر اینترنت شاه‌راه تبادل اطلاعات را در دست دارد و با کنترل ورود و خروج اطلاعات بر همه منابع اطلاعاتی جهان از جمله کشورهای اسلامی نظارت و دسترسی دارد.

گرداب- چند سالی است که مرکز حفظ و نگهداری از دامنه‌های اینترنتی (ICANN) تلاش فراوانی برای چند وجهی کردن حاکمیت اینترنت انجام می‌دهد و تلاش می‌کند از قدرت تسلط آمریکا به این شاه‌راه جهان کم کند، اما هر بار آمریکا به بهانه های مختلف از پذیرش این موضوع امتناع کرده است.

هر چند اینترنت با تبدیل شدن به پدیده ای جهانی، ضوابط و قواعد حاکم بر جهان سیاست و سرمایه و تبلیغات را دگرگون کرده است، اما بهره برداری یک سویه از این ابزار آن را به عنوان سلاحی در دست آمریکا برای نیل به اهداف سیاسی خود در آورده است.

پس از آنکه اینترنت جهان را به دهکده ای کوچک تبدیل کرد و رقابت آزاد به تنها راه پیشرفت و ترقی بدل شد و آمریکا از نظر اقتصادی و فناوری و زبان به ابرقدرت اصلی جهان تبدیل شد، از همه توان خود برای استعمار نوین کشورهای فقیر اطلاعاتی استفاده کرد.

در این میان کشورهای اسلامی که از قافله سرعت رشد فناوری های نوین بسیار عقب هستند در تناقضی برای گسترش توانایی های فناوری های نوین خود به سر می برند. رشد و نفوذ اینترنت در بسیاری از کشورهای اسلامی بسیار پایین است و همین امر شکافی نابرابر در ابراز توانایی های فرهنگی آن ها در برابر نفوذ گستره فرهنگ غرب به وجود آورده است.

هنوز هم علما و سیاستمداران زیادی در کشورهای اسلامی هستند که روی خوش به ابزارهای جدید و نفوذ اینترنت نشان نمی‌دهند که این دیدگاه جز به عقب ماندگی بیشتر کشورهای اسلامی در دنیای جدید نخواهد انجامید.

البته باید توجه کرد که موضع گیری علما و بزرگان در برابر این ابزار به علت نقش تخریبی این فناوری ها نسبت به اسلام و مذهب بوده، اما باید در نظر داشت این خود ابزار نیستند که باعث تخریب فرهنگی و مذهبی می شوند، بلکه حاکمان بر ابزار هستند که این نقش را ایفا می‌کنند. بایست برای بیرون آمدن از این تنگنا کشورهای اسلامی هم در به دست آوردن ابزارهای جدید کوشا باشند تا بتوانند نابرابری قدرت در دنیای امروز را به نفع خود تغییر دهند.

گسترش استعمار اینترنت از سوی آمریکا و استفاده ابزاری از آن بر ضد مسلمانان جبهه ای با عنوان جهاد مجازی به وجود آورده است که بسیار نو ظهور است و در آن مسلمانان با استفاده از ابزارهای ساخت استعمارگر به جنگ آن می روند.

در جنگ 34 روزه لبنان با رژیم صهیونیستی جهاد مجازی و کنترل منابع اطلاعاتی و خبری به خوبی معلوم بود و با بسته شدن چند باره سایت های خبری لبنان از سوی آمریکا این نابرابری و تناقض به خوبی نمایان شد.

سوء استفاده آمریکا از قدرت خود برای کنترل اینترنت تا کنون چندان مورد توجه جهانیان به خصوص مسلمانان قرار نگرفته است و فقط بارها رهبر انقلاب اسلامی ایران در بیانات خود مسلط شدن به این ابزارها را ضروری دانسته و توصیه به استفاده کامل از ابزارهای نرم افزاری و فناوری های اطلاعاتی نموده اند.

هم اکنون آمریکا با حاکمیت بر اینترنت شاه‌راه تبادل اطلاعات را در دست دارد و با کنترل ورود و خروج اطلاعات بر همه منابع اطلاعاتی جهان از جمله کشورهای اسلامی نظارت و دسترسی دارد.

منبع: آینده روشن