Gerdab.IR | گرداب

ایجاد بانک جامع سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات

تاریخ انتشار : ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۱

بانک جامع سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و راهنمای سرمایه‌گذاری در این بخش از سوی دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایجاد می‌شود.

به گزارش گرداب، ایجاد بانک اطلاعات جامع و تهیه راهنمای سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان پروژه‌ای است که در پنج بخش شامل بررسی وضعیت موجود سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش ICT، مطالعه و تعیین شاخص‌های موثر بر سرمایه‌گذاری در این بخش، بررسی و ارائه راهکارهای افزایش و تسهیل در سرمایه‌گذاری، تهیه و تدوین راهنمای جامع سرمایه‌گذاری و تهیه بانک اطلاعاتی جامع از فعالیتهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعریف شده است.

هدف نهایی پروژه این است که همه مولفه‌های سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت بانک اطلاعاتی در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا کسانی که تمایل به سرمایه‌گذاری در این حوزه دارند با آگاهی کافی وارد فعالیت در این حوزه شوند.
 
هم اکنون بخش اول این پروژه پایان یافته و بررسی وضعیت موجود سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که 61 درصد از سرمایه‌گذاری‌ها در بخش خدمات، 31 درصد در بخش تولید و 8 درصد در بخش واردات انجام شده است.
 
نتایج این بررسی نشان می‌دهد که در حال حاضر سهم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی کشور (GDP) حدود سه دهم درصد است که این میزان تا پایان برنامه پنجم باید به 2 درصد برسد.

بر این اساس برای رسیدن به هدف برنامه پنجم و افزایش سهم ICT در GDP کشور، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تولید نسبت به بخش خدمات احساس می شود.

منبع: مهر