Gerdab.IR | گرداب

مکالمه طولانی با موبایل باعث انتشار جیوه در دهان می‌شود

تاریخ انتشار : ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۱

استفاده از تلفن همراه و تصویربرداری ام‌آر‌آی با تسلای بالا میزان جیوه انتشار یافته از آمالگام دندانی را افزایش می‌دهد.

به گزارش گرداب، "سیدمحمدجواد مرتضوی" در همایش ایمنی پرتوهای غیریون‌ساز اظهار داشت: «بر اساس آزمایش‌های انجام شده مشخص شده است که بر اثر تصویربرداری ام‌آر‌آی با تسلای بالا آزادسازی جیوه از آمالگام دندان افزایش می‌یابد.»

عضو هیئت علمی بخش فیزیک دانشگاه علوم پزشکی شیراز، افزود: «در همین ارتباط مشخص شد که استفاده از تلفن همراه نیز میزان جیوه انتشار یافته از آمالگام دندانی را افزایش می‌دهد.»

وی توضیح داد: «جیوه یکی از سمی‌ترین عناصر غیر رادیو اکتیو است و 50 درصد از آمالگام‌هایی که در دندان استفاده می‌شود از جیوه است.»

عضو هیئت علمی بخش فیزیک دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تصریح کرد: «میزان جیوه در محیط بدن انسان،‌ که از آمالگام دندانی منتشر می‌شود به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله مسواک زدن، دویدن، نوشیدن مایعات داغ و غذا خوردن.»

مرتضوی با ذکر مثالی توضیح داد: «بر اساس یافته‌های تجربی از غواص‌هایی که برای جوشکاری به زیر آب می‌رفتند، گزارش دادند که در دهانشان مزه فلز احساس می‌کنند.»

وی ادامه داد: «با انجام آزمایش و مطالعات در این زمینه مشخص شد که جوشکاری باعث جدا شدن جیوه از آمالگام دندانی می‌شود.»

عضو هیئت علمی بخش فیزیک دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تصریح کرد: «همچنین یکی از روش‌های کارآمد تشخیص برخی بیماری‌ها، روش ام‌آر‌آی است.»

وی ادامه داد: «دستگاه‌های ام‌آر‌آی با استفاده از میدان مغناطیسی استاتیک رادیو فرکانسی، در بخش مغناطیسی تحولات بسیاری پیدا کرده‌اند.»

عضو هیئت علمی بخش فیزیک دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تاکید کرد: «بر اساس اعلام اداره غذا و داروی آمریکا دستگاه‌های ام‌آر‌آی با شدت میدان 1.5 تسلا تا 8 تسلا از نظر انتشار جیوه از آمالگام دندانی، مشکلی برای انسان ندارند.»

مرتضوی اظهار داشت: «در سال 2007 آزمایشی برای اطمینان از این موضوع انجام شد، در این آزمایش دستگاه ام‌آر‌آی با شدت میدان 23 صدم درصد تسلا مورد بررسی قرار گرفت و نمونه بزاق چند فرد مورد آزمایش قبل و بعد از انجام ام‌آر‌آی مورد سنجش قرار گرفت تا مشخص شود که آیا مقدار جیوه منتشر شده در دهان تفاوت معناداری داشته یا خیر؟»

عضو هیئت علمی بخش فیزیک دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ادامه داد: «پس از انجام آزمایش مشخص شد که میزان جیوه داخل دهان از عدد 8.6 به 11.3 بعد از انجام آزمایش رسیده است که به معنای تایید افزایش انتشار جیوه از آمالگام دندانی بر اثر تصویربرداری ام‌آر‌آی بود.»

وی ادامه داد: «بنابراین از این آزمایش نتیجه گرفته شده که ام‌آر‌آی باعث انتشار جیوه در دهان می‌شود.»

عضو هیئت علمی بخش فیزیک دانشگاه علوم پزشکی شیراز، افزود: «همین کار برای تلفن همراه نیز انجام شد.»

مرتضوی توضیح داد: «در آزمایش بررسی این موضوع در تلفن همراه، دو گروه مورد آزمایش قرار گرفتند، هر دو گروه آمالگام دندانی داشتند و یکی از گروه‌ها چهار روز، هر روز به مدت 15 دقیقه با تلفن همراه صحبت کردند.»

وی ادامه داد: «نتایج حاصل از این آزمایش مشخص کرد که میزان جیوه انتشار یافته از آمالگام دندان‌های ترمیم شده، در گروهی که با تلفن همراه صحبت کرده بودند، بیشتر شده است.»

وی تاکید کرد: «به این ترتیب افزایش آزادسازی جیوه از آمالگام دندانی بر اثر استفاده از تلفن همراه تایید شد.»

منبع: فارس