Gerdab.IR | گرداب

ویژه نامه "پتک جمهوریت"

سند همکاری منافقین با فتنه گران در پروژه کشته سازی

تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱۳۸۹

در جریان حوادث پس از انتخابات، کیوان رفیعی پروژه 72 شهید از حامیان جنبش سبز، را در اختیار تشکیلات سران فتنه قرار داد.

به گزارش گرداب، براساس اسناد بدست آمده مشخص گردیده است که کیوان رفیعی، عامل کد دار منافقین ضمن تماس با احمد باطبی دیگر اپوزیسیون فراری لیست دروغینی درخصوص کشته شدگان را جهت اعلام، از طریق مخملباف و محسن سازگارا در اختیار "علیرضا. ب"، مشاور ارشد کاندید اصلاحات قرار داده است.

"علیرضا. ب" نیز لیست مذکور را به سران فتنه، کاندیداهای انتخابات دهم ریاست‌جمهوری می‌دهد که تشکیلات و تیم این دو کاندیدای ریاست‌جمهوری اقدام به زمینه‌سازی در این خصوص می‌کنند که اخبار کذب کشته شدن سعیده پورآقایی و ترانه موسوی از این دست افراد بودند تا با استفاده از سناریوهای خاص، سعی داشتند در این جریان فتنه اعلام کنند که ما شهید دادیم.


 این گزارش به طور کامل در ویژه نامه "پتک جمهوریت" روزنامه جوان منتشر شده است.