Gerdab.IR | گرداب

آهای گوگل! مگر تو کی هستی؟

تاریخ انتشار : ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۱

بازی در زمین دشمن یعنی همین که دشمن عرصه‌ای را تعریف کند و تو را وادار به بازی در آن عرصه کند.

گرداب- خسته از کار روزانه با اتوبوس به طرف خانه در حرکت بودم. در حال تلاش برای جبران خستگی و کم خوابی ام بودم که صدای رادیو مرا در رسیدن به این هدف کوتاه مدت ناکام گذاشت. راستش علاقه زیادی به شنیدن و تماشای برنامه های اغلب کم محتوای رادیو و تلویزیون ندارم. خسته ترم می کند. همین طور هم شد.

این قدر ضعف!

نمی فهمم!

آخر مگر تو ایرانی نیستی؟

تاریخی با این عظمت و شکوه...

گوینده رادیو با آب و تاب فراوان راجع به اقدام اخیر "گوگل مپ" در حذف نام "خلیج فارس" حرف می زد. تعجب کردم. البته نه از شنیدن این خبر، چون قبلا این خبر را شنیده بودم. از سینه چاک کردن گوینده رادیو خنده ام گرفت.

این جا بود که چیزی از ذهنم گذشت...

آخه گوگل مگه چیه؟ یا کیه؟

که اقدامش باعث شود این قدر ما به آب و آتش بزنیم.

یاد درس استادم افتادم که می گفت: «بچه ها مواظب باشید در زمین دشمن بازی نکنید.»

بازی در زمین دشمن یعنی همین که دشمن، عرصه ای را تعریف کند و تو را وادار به بازی در آن عرصه کند. امروز کشورهای غربی با سلطه رسانه ای دستاوردهای خود را به استانداردی در جهان تبدیل کرده اند و دیگر کشورها را وادار به تبعیت از خود می کنند. در اینجا باید حواسمان باشد مرعوب حباب تبلیغاتی آنها نشویم.

1. کشف آثار باستانی 100 هزار ساله مربوط به دوران زیرین پارینه سنگی جدید.

2. تمدن های ما قبل تاریخ (قبل از اختراع خط) سیلک، مارلیک، حصار، گیان و...

3. تمدن های تاریخی (بعد از اختراع خط) ایلام، کاسی ها، اورارتوها، آشور و آکد، گوتیها و...

4. کشف قلم کتابت در محوطه باستانی تل بندو متعلق به 3000 سال پیش.

5. هزاران هزار جلد کتاب در حوزه های مختلف علمی، فرهنگی و ادبی.

نمونه های بسیار کوچکی از تاریخ و فرهنگ غنی ایران زمین است. آن وقت موتور جستجویی که به آن می گویند (فضای مجازی) و جاسوس کشوری است که فقط 400 سال قدمت دارد و البته آن هم سراسر جنگ و غارت و خون ریزی و کشتار، به خود جسارت می دهد نام خلیج فارس را که در اسناد منتشر شده در مراکز دانشگاهی خودشان با عنوان Persian Gulf درج شده حذف کند.

"از ماست که بر ماست"، این ما هستیم که با اهمیت دادن به او جسارتش را بیشتر می کنیم.

ابوالفضل منوچهری/ منبع: مشرق