Gerdab.IR | گرداب

وبلاگ "ایستاده ایم"؛

خداوند شش چیز را در شش چیز قرار داد!

تاریخ انتشار : ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۱

استجابت دعا را در لقمه حلال قرار دادم و مردم در سر و صدا جستجو می‌کنند.

خداوند به حضرت "داوود" علیه السلام فرمود: «من شش چیز را در شش چیز قرار دادم و مردم در چیز دیگری جستجو می کنند.

1. آسایش را در بهشت قرار دادم و مردم در دنیا جستجو می کنند.

2. علم را در گرسنگی قرار دادم و مردم در سیری جستجو می کنند.

3. عزت را در بیداری شب قرار دادم ولی مردم در دربار جستجو می کنند.

4. بزرگی را در تواضع قرار دادم ولی مردم در تکبر جستجو می کنند.

5. استجابت دعا را در لقمه حلال قرار دادم و مردم در سر و صدا جستجو می کنند. ( آیت الله جوادی آملی: مردم فکر می کنند خدا خیلی دوره و داد می زنند در حالی که خدا همین نزدیکی هاست.)

6. ثروت را در قناعت قرار دادم ولی مردم در انباشت جستجو می کنند.»

ایستاده ایم