Gerdab.IR | گرداب

اهانت ماموران فرودگاههای اروپا به زنان مسلمان

تاریخ انتشار : ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۱

رفتار تبعیض آمیز، اهانت آمیز و آزار دهنده علیه مسلمانان در فرودگاه های اروپا و آمریکا بسیار شایع شده است.

به گزارش گرداب، مأموران امنیتی در فرودگاههای اروپا و آمریکا با زنان و حتی مردان مسلمان، با اهانت و تبعیض برخورد می کنند.

"لارن بوت"، زن فعال مسلمان دانمارکی گفت: «اخیرا مسئولان امنیتی در فرودگاه کپنهاگ مرا مورد اهانت قرار دادند.»

وی افزود: «هنگامی که من از دستگاه های حس گر فلزات در این فرودگاه رد شدم و این دستگاه ها نیز هیچ هشداری ندادند، به طور طبیعی برای گرفتن چمدان هایم به سمت تسمه نقاله های حامل چمدان ها رفتم. در اینجا بود که ناگهان با یکی از مسئولان امنیتی مرد در این فرودگاه مواجه شدم که بدون هیچ توضیحی یا سؤالی شروع به جستجوی بدنی من کرد که من احساس کردم مورد تهاجم قرار گرفته ام. این در حالی است که من به عنوان یک زن مسلمان، همواره فاصله خود را با مردان غریبه حفظ می کنم؛ در ضمن هیچ توجیهی برای اینگونه رفتار مأموران امنیتی فرودگاه کپنهاگ با من وجود نداشت.»

لارن بوت افزود: «وقتی من به مدیران بخش امنیتی این فرودگاه در این خصوص شکایت کردم، آنان به من خندیدند و اعتراض مرا مورد تمسخر قرار دادند که باعث رنجش بیشتر من شد.»

وی تصریح کرد: «رفتار تبعیض آمیز، اهانت آمیز و آزار دهنده علیه مسلمانان در فرودگاه های اروپا و آمریکا بسیار شایع شده است.»

لارن بوت تاکید کرد: «ما باید ببینیم چگونه می توانیم به مسلمانانی که از سوی نیروهای امنیتی یا پلیس در کشورهای اروپایی یا آمریکا با اهانت یا رفتار تبعیض آمیز مواجه می‌شوند، کمک کنیم.»

منبع: شبستان