Gerdab.IR | گرداب

تهدید دانشمندان ایرانی توسط تروریست ها

تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱۳۸۹

گروهک تروریستی جبهه آزادی ایران در فضایی که فتنه گران برای آنان بوجود آورده اند، به تهدید نخبگان کشور مبادرت کرده اند.

به گزارشگرداب به نقل از جوان آنلاین، گروهک جبهه آزادی ایران که مسئولیت ترور شهید دکتر مسعود علی محمدی را بر عهده گرفته بود با استفتده از فضایی که سران فتنه در جامعه پدید آوردند. با ارسال نامه ای تهدید آمیز به دانشمندان و نخبگان علمی، با ایجاد جنگ روانی، جو رعب و وحشت را برای آنان بوجود آورده است.

به نظر می رسد با توجه به تشدید فشارهای بین المللی از سوی ضد انقلاب و دشمنان نظام، این دست اقدامات در راستای انجام پروژه عملیات روانی دشمن و تحت فشار قراردادن دانشمندان و خانواده های آنها می باشد.

البته شایان ذکر است شکست کامل فتنه گران در روز گذشته باعث ایجاد فضای یاس در بین دشمنان خارجی نظام شده است.