Gerdab.IR | گرداب

آل خلیفه دست به دامن صهیونیست‌ها شد

تاریخ انتشار : ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۱

ناظران اعتقاد دارند که حضور بحرین در کنفرانس صهیونیستی در بروکسل برای جلب حمایت رژیم صهیونیستی برای الحاق بحرین به عربستان سعودی صورت می‌گیرد.

به گزارش گرداب به نقل از المنار، سفرای بحرین در آمریکا و بلژیک با حضور در یک کنفرانس صهیونیستی در بروکسل خواستار حمایت این رژیم از بحرین در مقابله با اعتراضات مردمی و مسالمت‌آمیزی شد که برای ایجاد تغییرات و ارائه حقوق اساسی مردم برپا می شود.

"احمد محمد الدرسی"، سفیر بحرین در بروکسل در اولین کنفرانس مرکزی جدید یهودیان اروپایی با حمله به ایران مدعی شد که ایران عامل ناامنی در تمام منطقه است؛ وی افزود که ارتباطی بین اتفاقات تونس، لیبی و مصر با اتفاقات بحرین وجود ندارد. او از جامعه جهانی خواست تا از کشورش در تقابل با ایران حمایت کنند.

الدرسی صراحتا و بدون توجه به ماهیت رژیم صهیونیستی گفت که کشورش از تمامی جامعه جهانی که صهیونیست نیز جزئی از آن است، می خواهد تا در مقابله کنونی اش با ایران در کنار بحرین قرار گیرد.

در همین راستا روزنامه "القدس العربی" نوشت که سفیر بحرین در حالی در صندلی ویژه نشسته بود که "وادیم رابینوویچ"، از روسای صهیونیست پارلمان جدید و "زئیف آلکین"، عضو کنیست رژیم صهیونیستی و همچنین "هدی عزرا النونو"، یهودی بحرینی که سفیر این کشور در آمریکا نیز هست، حضور داشتند.

النونو نیز در این راستا با روزنامه صهیونیستی "الیوم" مصاحبه کرد. وی در این سخنان گفت که احساس می کند که جایگاه واقعی وی پارلمان یهودیان است؛ او گفت: «این جایگاه خوبی است تا آنچه وی "تجاوزهای ایران" خواند، را مورد تحریک و توجه قرار دهیم.»

آلکین نیز در این کنفرانس که به نظر می رسید، بیشتر ضدایرانی باشد تا کنفرانس حمایت از یهودیان، با حمله به ایران همان ادعاهای سفرای بحرین را تکرار کرده و گفت که رژیم صهیونیستی و بحرین هر دو حق دارند که ایران را مشکل جهان عرب بنامند.

ناظران اعتقاد دارند که حضور بحرین در این نشست برای جلب حمایت رژیم صهیونیستی برای الحاق بحرین به عربستان سعودی صورت می‌گیرد تا از این طریق شاید مقامات بحرینی بتوانند اعتراضات مسالمت آمیز مردمی برای ایجاد دولتی دموکراتیک در این کشور را سرکوب کنند.

منبع: فارس