Gerdab.IR | گرداب

کارشناس شبکه "نجات":

زنان محجبه مانند حیوانات باغ وحش

تاریخ انتشار : ۰۱ خرداد ۱۳۹۱

خانمی را در رستوران دیدم که صورت خود را پوشانده بود و می خواست غذا بخورد. غذا خوردنش مانند حیوانی بود که در قفس باشد و انسان بخواهد به او غذا بدهد.

به گزارش گرداب به نقل از جام نیوز، کشیش "رضا صفا"، کارشناس مسیحی شبکه "نجات" با توهین به حجاب، زنان محجبه را به حیوانات تشبیه کرد.

کارشناس شبکه مسیحی نجات با بیان اینکه از دیدن زنان محجبه ای که روی خود را پوشانده اند، ناراحت می شود، افزود: «خانمی را در رستوران دیدم که صورت خود را پوشانده بود و می خواست غذا بخورد. غذا خوردنش مانند حیوانی بود که در قفس باشد و انسان بخواهد به او غذا بدهد.»

او در ادامه با بیان اینکه مسلمانان می گویند که زن را باید پوشاند تا نگاه شهوت آمیز به او نشود گفت: «در حقیقت این مرد است که شهوت در او وجود دارد و به نظر من چشم همه مردان مسلمان را باید کور کرد.»

این اظهارات سخیف کشیش مسیحی در حالی صورت می گیرد که بحران فحشا و بی بندوباری، تمام کشورهای غربی را فرا گرفته و به همین خاطر مقامات کلیسا بارها در اظهاراتشان بر لزوم پوشش مناسب برای زنان تأکید و اذعان کرده اند که در صورت تداوم وضع موجود، کشورهای غربی با فاجعه ای اخلاقی مواجه خواهند شد.