Gerdab.IR | گرداب

جداشده منافقین افشا کرد؛

رجوی: اعضای تشکیلات مفت زنده مانده‌اند

تاریخ انتشار : ۰۷ خرداد ۱۳۹۱

همه اعضای بدنه تشکیلات، تا حالا مفت زنده مانده اند و زنده بودنشان را به سازمان مدیون هستند.

به گزارش گرداب، یکی از جدا شده های گروهک منافقین گفت: «رجوی هر جا که گیر می کرد با ریختن خون اعضای فرقه کارش را پیش می برد و حتی خود او در جایی گفت که من همه کارهایم را با خون دادن پیش می برم.»

این جدا شده فرقه رجوی در ادامه افشاگری های خود گفت: «رجوی همیشه تشنه خون است و به راحتی جان اعضایش را برای پیشبرد کارهایش خرج می کند.»

وی ادامه داد: «بعد از درگیری ۱۹ فروردین دو سال پیش با دولت عراق که به لطف پروژه کشته سازی سرکردگان فرقه ۵۰ نفر از اعضای اشرف به کام مرگ فرستاده شدند، بلافاصله رجوی پیام داد و گفت شماها خوب نجنگیدید و اگر به جای ۵۰ تن ۱۵۰ تن کشته می دادید، اشرف بیمه می شد!»

رجوی کوچکترین اهمیتی برای بدنه تشکیلات قائل نیست و حتی در نشست با اعضای شورای رهبری می گفت: «همه اعضای بدنه تشکیلات، چه آنها که از زندان های سال ۶۰ باقی مانده اند و چه آنها که از سال ۶۷ جان به در برده اند و چه آنهایی که از فروغ (مرصاد) جان به در برده اند، همه آنها تا حالا مفت زنده مانده اند و زنده بودنشان را به سازمان مدیون هستند. حتی کسانی که بعدها به ما پیوستند. آنها کسانی هستند که باید در خیابان های ایران و از طرف شهرداری از گوشه خیابان ها جمع آوری می شدند. ما اینها را به اینجا آوردیم و آدم شان کردیم.»

وی در پایان با اشاره به اینکه رجوی تنها استفاده از نیروهای بدنه تشکیلات را کشته سازی می داند، افزود: «در صورتی که در اخراج اعضای اشرف و انتقال به کمپ لیبرتی کوچکترین فرصتی ایجاد شود، مسعود رجوی دستور قتل عام اعضا را می دهد تا بعدها با الصاق این مسئله به دولت عراق از آن استفاده کند.»

منبع: هابیلیان