Gerdab.IR | گرداب

تابوشکنی فرهنگی با رسانه تلفن همراه

تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱۳۹۱

پیامک‌هایی که حاوی طنز و لودگی است، به قدری این روزها افزایش یافته که به مکالمات عمومی افراد در کوچه و بازار هم سرایت کرده و نقل عام و خاص شده است.

به گزارش گرداب، پیامک های تخریبی علیه برخی شخصیت های علمی و فرهنگی کشور این روزها صدای تلفن همراه بسیاری را در می آورد که نشان از جریانی خزنده برای تخریب چهره ها دارد.

این پیامک ها که حاوی طنز و لودگی است، به قدری افزایش یافته که به مکالمات عمومی افراد در کوچه و بازار هم سرایت کرده و نقل عام و خاص شده است، غافل از آن که گسترش این پیامک ها می تواند در آینده به فروپاشی شخصیت های دیگر علمی و فرهنگی سرزمین کهن ایران منجر شود.

کارشناسان علوم اجتماعی معتقدند در یک جامعه سنتی تابوشکنی فرهنگی می تواند به تزلزل فرهنگ و حتی به فروپاشی فرهنگ آن جامعه منجر شده و بی هویتی را رواج دهد.

بر اساس این گزارش، ابتدای این داستان از ارسال پیامک های بی هویت برای دکتر "شریعتی" آغاز شده و مشخص نیست شخصیت بعدی این داستان چه کسی است که در برابر هجوم این ابزار ارتباطی کوچک اما تاثیرگذار، شخصیت اش دچار چالش خواهد شد.

لازم به یادآوری است در گذشته هم این نوع پیامک ها در قالبی دیگر همچون جملاتی از زرتشت، کورش و داریوش ردو بدل می شدند که اغلب این جملات انتساب درستی به شخصیت ها نداشتند و منتسب به افراد دیگری بودند.

اگرچه ممکن است، انتقادهایی نسبت به برخی چهره ها وجود داشته باشد اما ساخت و ارسال چنین طنزها و لودگی هایی نه تنها نشانه درست اعتراض نیستند بلکه تنها به فرهنگ عمومی جامعه لطمه خواهد رساند.

منبع: صراط