Gerdab.IR | گرداب

غریب زندان

تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱۳۹۱

حبس و شکنجه، قعر سیه چال و سلسله/ این احترام یوسف زهرا نمی شود* معصومه تسلیت که نصیب تو بعد از این/ دیگر زیارت رخ بابا نمی‌شود