Gerdab.IR | گرداب

بازخوانی وصیت‌نامه الهی - سیاسی حضرت امام (4)؛

بانوان

تاریخ انتشار : ۰۸ تير ۱۳۹۱

مکرر دیدیم که زنان بزرگواری زینب گونه فریاد می زنند که فرزندان خود را از دست داده و در راه خدای تعالی و اسلام عزیز از همه چیز خود گذشته و مفتخرند به این امر.

دانلود