Gerdab.IR | گرداب

کشف ریشه اصلی بزهکاری نوجوانان اروپایی

تاریخ انتشار : ۱۰ تير ۱۳۹۱

ریشه جرائم در مرحله نخست، به‌خاطر عدم تعهد به اصول اخلاقی است و نه به‌خاطر زمینه‌های اجتماعی و یا سایر عوامل، چنانچه 16 درصد از جوانان با اصول اخلاقی ضعیف، مسئول 60 درصد از جرائم نوجوانی هستند.

به گزارش گرداب، نتایج تحقیقی در انگلیس پیرامون زمینه‌های وقوع جرم، نشان می‌دهد که کشور انگلیس با بحران اخلاق در میان نوجوانان زیر 17 سال خود مواجه است که به راحتی جرم را انجام می‌دهند، چرا که آن را اشتباه نمی‌پندارند.

نظرسنجی دانشگاه کمبریج که یکی از جامع‌ترین مطالعات در زمینه جرائم جوانان و ریشه‌های آن در اروپا بود، دریافت که کمتر از 4 درصد از نوجوانان زیر 17 سال، نیمی از تمام جرائم جوانان را انجام می د‌هند که به طور میانگین شامل 86 جرم، قبل از سن 17 سالگی می‌شود.

محققان دریافتند که ریشه جرائم در مرحله نخست، به‌خاطر عدم تعهد به اصول اخلاقی است و نه به‌خاطر زمینه‌های اجتماعی و یا سایر عوامل، چنانچه 16 درصد از جوانان با اصول اخلاقی ضعیف، مسئول 60 درصد از جرائم نوجوانی هستند.

محققان به عنوان نمونه جغرافیایی، منطقه "پیتربورو" را انتخاب کردند و از 700 نفر نوجوان 12 تا 16 سال در منطقه، بیش از 5 سال درباره التزام آنان به قانون و جرائمی که انجام داده بودند، سوال کردند.

نتایج این تحقیق که با اسناد پلیس چک شد، در تقابل با گمانه‌زنی‌های پلیس بود که نژاد، زمینه‌های اجتماعی یا طبقه اجتماعی، باعث دزدی و جرائم در ناآرامی تابستان گذشته شده بود.

نتایج نشان داد که افرادی که حس اخلاقی (نسبت به کار خوب و بد) دارند، با وجود فرصت انجام جرم، مرتکب آن نمی‌شوند.

پرفسور "الوف ویک‌استروم"، مدیر این پروژه می‌گوید: «بسیاری از افراد، از جرم بیزار هستند و آن را در نظر نمی‌گیرند. این ایده که فرصت، باعث انجام جرم در بعضی موقعیت ها می‌شود، با نتایج ما در تقابل است.»

وی معتقد است که باید سیاست‌هایی ایجاد شود که بر آموزش اخلاق مردم و کودکان و شناخت آنان موثر باشد که به خودکنترلی آنان کمک کند.

این تحقیق به‌خصوص برای سیاست‌گذاری انگلیس بسیار مهم است، چرا که آمارهای رسمی نشان می‌دهد که نوجوانان زیر 17 سال، 23 درصد از جرائم را انجام می‌دهند که با یک میلیون جرم در سال، برابر است.

نتایج این تحقیق بر اهمیت آموزش مذهب به عنوان مهمترین منبع اخلاقیات تاکید می‌کند، این در حالی است که دولت انگلیس با پوشیدن نمادهای مذهبی مخالفت می‌کند.

منبع: پرس تی وی