Gerdab.IR | گرداب

بازگشت سواحل دریای شمال به ابتذال پیش از انقلاب

تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱۳۸۹

بخشی از سواحل شمال کشور در غفلت مسئولین وضعیتی مشابه ابتذال سالهای پیش از انقلاب پیدا کرده است.

به گزارشگرداب به نقل از جهان، بر اساس گزارش های مکرر مردمی، بخشی از سواحل خزر بدون نظارت مأمورین انتظامی، دچار وضعیت تأسف باری شده است. اخیراً گزارش شده که در بخش هایی از این سواحل که داخل شهرک های ویلایی قرار دارد، زن و مرد برهنه در کنار هم به آب می روند و متأسفانه نیروی انتظامی نسبت به این موضوع و تذکر به هنجارشکنان کاملاً بی توجه است.

مطابق آنچه گزارش شده است در این شهرک های ویلایی که اغلب سرمایه داران تهرانی در آنها ساکن هستند، زنان کاملاً بی حجاب در خیابان ها رفت و آمد می کنند و سواحل آب نیز در ابتذال غیر قابل توصیفی قرار دارد.

این در حالی است که نیروی انتظامی موظف است در این مناطق مخصوصاً در ایام سفرهای تعطیلات آخر هفته گشت های ثابت نظارتی داشته باشد.