Gerdab.IR | گرداب

گرداب/ خانواده؛ مادر جامعه

تاریخ انتشار : ۱۱ تير ۱۳۹۱

خانواده، نخستین محفلی است که در آنجا شخص افزون بر رسیدن به احساس امنیت، از سوی دیگران مورد پذیرش و حمایت قرار می‌گیرد.

گرداب- خانواده، مادر جامعه است. هنجارها و ارزش های موجود در خانواده، نخست بر شخصیت فرد و سپس بر اجتماع تأثیر می گذارد. در اسلام به نخستین سنگ بنای تشکیل خانواده؛ یعنی اقدام به ازدواج، تولد فرزند و به کارگیری اصول درست تربیتی توجه فراوان شده است.

خانواده، نخستین محفلی است که در آنجا شخص افزون بر رسیدن به احساس امنیت، از سوی دیگران مورد پذیرش و حمایت قرار می‌گیرد.

باورهای دینی والدین در منش و شخصیت فرزند نقش اساسی دارد و جهان‌بینی او را می‌سازد. فراهم ساختن محیطی به دور از هرگونه آلودگی و نیز رعایت حقوق هر یک از افراد خانواده، آهنگ رشد تعلیم و تربیت و ایجاد هنجارهای مناسب شخصیتی را در کودکان افزایش می‌دهد.

در نتیجه این تعادل تا نوجوانی و جوانی هم ادامه دارد و فرد مسیر صحیحی را طی می‌کند. بنابراین با وجود چنین خانواده‌ای، ضریب اطمینان سلامت جامعه نیز بالا خواهد رفت.