Gerdab.IR | گرداب

دیپلماسی "وب‌محور"؛ ابزار تحمیل تمایلات غرب بر کشورها

تاریخ انتشار : ۱۲ تير ۱۳۹۱

غربی‌ها درصددند به هر روش ممکن با حمایت تکنولوژیکی از ابزار گسترش دیپلماسی وب‌محور تمایلاتشان را تحمیل کنند و با کمک دیپلماسی‌عمومی و از طریق به‌کارگیری رسانه‌های نوین و حملات سایبری، درصدد منزوی ساختن کشورها هستند.

به گزارش گرداب، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی معتقد است غربی ها با بهره مندی از دیپلماسی "وب محور" تمایلاتشان را بر دیگران تحمیل می کنند و ارزش های اخلاقی را منزوی می سازند.

دفتر مطالعات سیاسی این مرکز، دیپلماسی "وب محور" را به عنوان ابزار مداخله قدرتها بررسی کرد.

مرکز پژوهش ها در این مورد آورده است: واژه دیپلماسی وب محور به فعالیتهایی اطلاق می شود که از طریق تکنولوژی های شبکه ای – به عنوان رسانه های اجتماعی – صورت می گیرند و در این پژوهش ضمن بررسی مبانی نظری و تعاریف دیپلماسی الکترونیکی، این پدیده تحت عنوان یکی از الگوهای دارای اهمیت فزاینده در استراتژی های سیاست خارجی معطوف به امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته است.

این گزارش می افزاید: اینترنت در حال تبدیل شدن به یک رسانه عامه پسند است و این امر باعث خواهد شد مردم برای دریافت تحلیل ها و فهم وقایع جاری به اخبار فرد به فرد روی آورند و نقش رسانه های سنتی کاهش یابد.

اخبار فرد به فرد وب محور اغلب در میان خانواده ها، دوستان و همکاران جریان می یابد، اخبار فرد به فرد در مقایسه با تولیدات تبلیغاتی دولت ها یا گزارش های رسانه های سنتی، بیشتر متقاعد کننده و قابل اعتماد به نظر می رسند. همین شاخصه اصلی اخبار فرد به فرد مهمترین دلیل برای انجام دیپلماسی عمومی وب محور است.
 
در ادامه این گزارش آمده است: هم دیپلماسی عمومی وب محور و هم ارتباطات فرد به فرد وب محور دارای طیف خاصی از مخاطبین هدف اند. اخبار فرد به فرد وب محور برخلاف ارتباطات خبری رسانه های سنتی تفاوت میان مخاطبینش را نادیده نمی گیرد، بلکه شخصیت، پس زمینه ها و منافع گوناگون مخاطبینش را نیز مد نظر قرار می دهد. از آن جا که فرستنده و گیرنده یک پیام از قبل و به دلیل منافع مشترک با یکدیگر متصل شده و به یک فهم متقابل دست یافته اند؛ بنابراین فرستنده می تواند پیام را مطابق فهمی که از گیرنده دارد، ویرایش کند. این پیام سفارشی موجب تسهیل فرایند ارتباطی می شود؛ لذا اینترنت تبدیل به ظرفی برای رشد و نمو انواع فعالیت های سیاسی شده است.

دیپلماسی عمومی را نیز می توان با کمک تکنولوژی برای طیف وسیعی از فعالیت ها از مبارزه واقعی در جهت تحقق حقوق بشر گرفته تا تروریسم، افراط گرایی، بنیادگرایی مذهبی، افراط گرایی زیست محیطی، نازیسم، فرقه گرایی و بسیاری دیگر به کار برد. حامیان تمام فعالیت های فوق، همگی به ظاهر ادعا دارند که در جهت برقراری آزادی، عدالت یا دموکراسی فعالیت می کنند.
 
در ادامه این گزارش آمده است: برخلاف دوران جنگ سرد که در آن دولت ها، افرادی را به کشورهای هدف اعزام می کردند تا در آنجا به اعتراضات خیابانی و مواردی نظیر آن یاری رسانند، در عصر جدید، هدف اصلی دیپلماسی عمومی وب محور، پدید آوردن "جمعیت هوشمند" در دیگر کشورهاست. جمعیت هوشمندی که از طرف فرد یاسازمان هایی وابسته به غربی ها و خصوصا دولت آمریکا مدیریت و هدایت شده و در جهت حفظ و بسط ارزش های مورد تبلیغ و منافع آنها اقدام می کند.
 
در واقع، بعد از آغاز عصر اطلاعات، رهبران برجسته دولت های غربی بدین نتیجه رسیده اند که اطلاعات و تکنولوژی های اینترنتی، مهمترین اسلحه آنها در نبردهای ایدئولوژیکی است به طوری که با کمک این ابزارها می توانند، مسائل جهانی خود را به سهولت حل و فصل کنند.
 
در بخش پایانی گزارش تصریح شده که مقامات غربی درصددند به هر روش ممکن با حمایت تکنولوژیکی از ابزار انتشار و گسترش دیپلماسی وب محور خود تمایلاتشان را به دیگران تحمیل کنند و زمانی که ارزش ها، باورها و اعتقادات یک ملت در مورد تعیین سرنوشت خود با گفتمان آنها همخوانی نداشته باشد، با کمک دیپلماسی عمومی و از طریق به کارگیری رسانه های نوین و حملات سایبری در جهت منزوی ساختن این کشور حرکت می کنند.
 
لذا ملاک خوب و بد بودن بستگی به کشورهایی خواهد داشت که دارای با نفوذترین گفتمان سیاسی اند. یعنی، «درست» یا «نادرست» بودن زندگی سیاسی در کشورها بستگی به قضاوت غرب در مورد آنها خواهد داشت و این یعنی جهانی سازی فرهنگ و ارزش های لائیک غربی و منزوی ساختن ارزش های اخلاقی سایر کشورها.