Gerdab.IR | گرداب

آل‌سعود از صهیونیست‌ها بدترند

تاریخ انتشار : ۱۷ تير ۱۳۹۱

امروز شیطان مجسم و مسلم همین خنازیری هستند که بر ریاض تکیه زدند؛ 99درصد جرم اینهاست، جرم رژیم صهیونیستی، آمریکا و تمدن غرب 1درصد است.

دانلود