Gerdab.IR | گرداب

شاهین نجفی، از شهرت تا مرگ

تاریخ انتشار : ۱۸ تير ۱۳۹۱

این نه موسیقی ست/ این نه شعر و نه ترانه/ این همه فحش است/ این فضیحت نامه صهیون و آمریکاست/ بچه های نطفه هایی از لجن روییده در مرداب

دانلود