Gerdab.IR | گرداب

گرداب/ تقوا؛ ضامن سلامت جامعه

تاریخ انتشار : ۱۸ تير ۱۳۹۱

بلکه انسان می‌خواهد که در طول حیاتش، در گناه و هوای نفس آزاد باشد.

گرداب- قرآن کریم در کنار یادآوری انسان به جنبه های مثبت طبیعت و شخصیت او، وی را به جنبه های منفی وجود او نیز هشدار داده و از وی خواسته که مراقب فعال شدن این بخش از وجود خویش باشد.

یکی از این جنبه ها، میل انسان به آزادی در خواهش های نفسانی است. انسان به طور طبیعی دوست دارد آزاد باشد و هیچ کس او را از خواهش های نفسانی اش باز ندارد.

خداوند در قرآن (سوره قیامت – آیه 5) به این حقیقت اینگونه اشاره می کند: «بلکه انسان می خواهد که در طول حیاتش، در گناه و هوای نفس آزاد باشد.»

و طبیعی ست که اگر اینگونه باشد و چنین آزادی هایی کنترل نشوند، آسیب های فراوانی به شخص و به جامعه خواهد رسید. یکی از رسالت های قرآن کریم نیز کنترل اینگونه آزادی های زیان بار است.