Gerdab.IR | گرداب

من وتو :

بدون ازدواج تشکیل خانواده بدهید!

تاریخ انتشار : ۲۰ تير ۱۳۹۱

شبکه من و تو زندگی هایی که بدون ازدواج تشکیل شده است را ماندگارتر از زندگی های سنتی عنوان کرد.

به گزارش گرداب، "من و تو" در یکی از برنامه های خود که به مسئله ازدواج می پرداخت، ازدواج های بر اساس مذهب را مغایر با پیشرفت و دنیای روز عنوان کرد و گفت: «پیشرفت علوم و تکنولوژی مغایر با ازدواج هایی سنتی است که برگرفته از مذهب باشند.»

در ادامه این برنامه گزارشگر من و تو روابط ضد انسانی همجنس بازان را نیز جزء رابطه مقدس ازدواج مطرح کرد و گفت: «ازدواج های دو نژادی در آمریکا از سال 2000 تا به امروز 27درصد رشد داشته است و 50درصد ازدواج های همجنس بازان دونژادی هستند.»

وی در ادامه افزود: «خانواده های مدرنیته بدون ازدواج تشکیل خانواده می دهند و پایداری چنین زندگی هایی بیشتر است.»
 
وی که در مصاحبه با تعدادی از جوانان غربی، نظر آنان را پیرامون زندگی بدون ازدواج یا زندگی با ازدواج جویا شده بود سعی کرد مخاطبین را موافق با نظر خود یعنی ازدواج بدون تشکیل خانواده عنوان کند و به مخاطبین خود القاء کند که زندگی بدون ازدواج موفق تر است.

لازم به ذکر است در حالی شبکه من و تو به صورت پیگیر و در قالب برنامه های مختلف از مستند و گزارش گرفته تا برنامه های روانشناسی و پزشکی و علمی با روابط زناشویی مشروع و قانونی مقابله می کند و به ترویج روابط نامشروع می پردازد که زندگی بدون ازدواج یعنی عدم مسئولیت پذیری در زندگی و نداشتن اطمینان به یکدیگر که فرزندان حاصل از این زندگی هیچ گونه حقوق و قوانینی نسبت به پدر و مادر خود ندارند و جالب تر این که شبکه من و تو همجنس بازان را جزء خانواده می داند و این در حالی است که همجنس بازان نمی توانند تشکیل خانواده بدهند، زیرا دو جنس موافق نمی توانند تولید مثل کنند تا تشکیل خانواده بدهند و در مقابل این ازدواج است که با شناخت قبل از آن به یکدیگر اطمینان پیدا می کنند و با پذیرش یک سری مسئولیت ها زندگی پایداری تشکیل می دهند که هر یک از اعضای خانواده اعم از پدر، مادر و فرزند، حقوق و قوانین مشخصی دارند.

زندگی بدون ازدواج، با تمام باورهای اعتقادی مذهبی و خانوادگی و همچنین با فرهنگ اصیل ایرانی کاملا مغایر است و با فرهنگ غلط غرب که شبکه من و تو سعی در تزریق این فرهنگ غلط به جامعه ایرانی را دارد، منطبق است.

منبع: جام نیوز