Gerdab.IR | گرداب

ترفندهای جدید برای جلب مسلمانان به مسیحیت

تاریخ انتشار : ۲۴ تير ۱۳۹۱

از دیگر فعالیت‌های گروهای تبشیری برای جذب جوانان ایرانی دادن وعده پناهندگی به آنان در صورت پذیرش آئین مسیحیت است.

به گزارش گرداب، همزمان با جریان‌سازی رسانه‌های خبری بیگانه در خصوص بازداشت یکی از سران جریان مسیحیت تبشیری در ایران فعالیت گروه‌های تبشیری در فضای مجازی تشدید شده است.

بر اساس اطلاعات به دست آمده از فعالیت کلیساهای غیرقانونی و زیر زمینی در ایران، جریانات تبلیغی مسیحی‌نما در ایران به‌دنبال جذب جوانان مسلمان هستند.

اسناد رسیده حکایت از انتشار جزوات و مجموعه‌های صوتی منتسب به گروه‌های تبشیری با موضوعات "ایرانیان در کتاب مقدس"، "چگونه مسیحی شوم؟" و "ازدواج و طلاق در مسیحیت" دارد.

یکی دیگر از فعالیت‌های گروهای تبشیری برای جذب جوانان ایرانی دادن وعده پناهندگی به آنان در صورت پذیرش آئین مسیحیت است. موضوعی که به صورت رسمی در ادارات مهاجرت آلمان، هلند و دانمارک در دستور کار قرار گرفته و با نظارت کشیشانی از کلیسا اجرا می‌شود.

منبع: ندای انقلاب