Gerdab.IR | گرداب

نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوین می‌شود

تاریخ انتشار : ۲۸ تير ۱۳۹۱

تدوین نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات تا پایان سال دوم برنامه باید اجرایی و انجام پایش مستمر آن نیز می‌بایست از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عملیاتی شود.

به گزارش گرداب، بر اساس تفاهم نامه امضا شده میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز آمار ایران تدوین نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام پایش مستمر آن با همکاری مرکز آمار ایران انجام می شود.

براساس تبصره 3 ماده 46 قانون برنامه پنجم، تدوین نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات تا پایان سال دوم برنامه باید اجرایی و انجام پایش مستمر آن نیز می بایست از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عملیاتی شود.

استفاده بهینه از توانایی های علمی، فنی و پژوهشی مرکز آمار ایران از جمله مشارکت در تدوین شاخصها و آمارهای ملی و بین المللی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تعاملات بین المللی از جمله محورهای این تفاهم نامه محسوب می شود.

همچنین همکاری در زمینه اجرا و نظارت بر تهیه آمارهای ملی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات،‌ مشارکت و همکاری در ایجاد شبکه ملی آمار و به روزآوری شیوه آمارگیری در کشور به صورت الکترونیکی و انجام طرحهای مشترک تحقیقاتی و مطالعاتی از دیگر مواردی است که در همکاری مشترک میان سازمان فناوری اطلاعات و مرکز آمار اجرایی خواهد شد.

در راستای این همکاری، شاخصها، انواع فرمولهای محاسباتی، مقررات و روشهای اجرایی پیشنهادی سازمان فناوری اطلاعات ایران بررسی و تدوین خواهد شد و به آمارهای ملی تبدیل می شود.

منبع: مهر