Gerdab.IR | گرداب

وبلاگ "سرباز صفر جنگ نرم"؛

مهمانی لب‌های ترَک زده

تاریخ انتشار : ۰۱ مرداد ۱۳۹۱

از امروز جلوه حضرت جمیل را بیشتر می‌توان دید و مزه حضور را بیشتر می‌توان چشید که شراب روحانی روزه، دل‌های عاشقان محبوب ازلی را بیشتر از پیش از خود بی خود خواهد کرد.

گرداب- از امروز می توان در کوچه و بازار و اطراف و اطرافیان لب هایی را دید که ترَک زده عشق است و کام هایی را دید که تشنه رضایت خداوند عزیز و مهربان است.

از امروز جلوه حضرت جمیل را بیشتر می توان دید و مزه حضور را بیشتر می توان چشید که شراب روحانی روزه، دلهای عاشقان محبوب ازلی را بیشتر از پیش از خود بی خود خواهد کرد.آری در این ماه همچنان که خداوند توانا شیطان را در غل و زنجیر می کشد، دوستان او نفس سرکش شیطان صفت را لجام تقوا می زنند.

آه که چقدر لحظه های سحر، منتظر زمزمه های عاشقانه و دعای سحر اولیای خدا مانده بود تا باز در کنار آنها زیبا و الهی شود و لحظه های افطار منتظر "اللهم لک صمت" گفتن دهان های روزه داران.

از امروز باز دفتر تقدیر منتظر تغییرات الهی و رهایی گردن ها و تن هایی از نار و عاقبت های مصیبت بار است.

زیباست،زیباست! سر همان سفره ای نشستن که بهترین و زیباترین انسان ها نیز بر سر همان سفره است. اماممان مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریفنیز در این مهمانی حاضر است و بلکه اوست که با لبخند شیرینش رزق معنوی میهمانان خدا را کامل می کند.

سلام بر ماه خدا و سلام بر دعوت شدگان به این میهمانی بزرگ و الهی، باشد که باز در این شهر الله، صحیفه سعادت را ورق زنیم و قدر خویش را دریابیم و باز در فطر به فطرت و حضرت فاطر رسیم، ان شاالله.

سرباز صفر جنگ نرم