Gerdab.IR | گرداب

گرداب/ معماری خانه و زندان!

تاریخ انتشار : ۱۵ مرداد ۱۳۹۱

آموزشگاه جایی برای یادگیری و آموختنه. هر خونه هم یه آموزشگاه بزرگه.

گرداب- یک نویسنده معروف گفته: هر آموزشگاهی که باز کنید، درِ زندانی را بسته اید.

آموزشگاه جای آموختنه. در آموزشگاه ها افراد پخته و عاقل می شن، علم بیشتر می آموزند و کمتر به خلاف و گناه رو میارن.

حالا از این جمله قشنگ می شه به یه موضوع مهم تر و عمیق تر رسید...

آموزشگاه جایی برای یادگیری و آموختنه. هر خونه هم یه آموزشگاه بزرگه.مخصوصا اگه خونه، از اون خونه ها باشه که جای آرامش و تربیت و رشد و بلوغ باشه معادلِ هزار آموزشگاهه. پس هر چی از تعداد مجردها کم و به تعداد متأهل ها اضافه بشه و خانواده های جامعه بیشتر بشن، مثل اینه که هزارها مسجد، مدرسه، بوستان و... به جامعه اضافه شده باشد.

و ربطِ معماری خونه و زندان به همدیگه همینه! اگه پایه‌گذار یه خانواده باشیم یا خانه‌ای رو تعمیر کنیم، از ساختن یه زندان و در واقع از نیاز به زندان جلوگیری کرده ایم.