Gerdab.IR | گرداب

امام خامنه‌ای در اجتماع پرشور دانشجویان تبیین فرمودند:

تغییر در محاسبات مردم و مسئولان؛ هدف اصلی دشمن از جنگ نرم

تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱۳۹۱

آنها به صراحت می گويند بايد كاری كنيم كه ايرانيان محاسباتشان را عوض كنند؛ يعنی به اين نتيجه برسند كه ادامه ايستادگی در مقابل استكبار و زورگويان جهانی به نفع آنها نيست و افسران جنگ نرم بايد با درك اين هدف گيری دشمن، به طور صحيح با آن مقابله كنند.

به گزارش گرداب، حدود هزار نخبه و فعال دانشجويی، عصر دیروز (دوشنبه) در ديداری صميمانه و صريح با رهبر معظم انقلاب اسلامی حدود سه و نیم ساعت با ايشان به گفتگو و تبادل نظر درباره مسائل مختلف دانشگاهی، علمی، فرهنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی پرداختند.

در ابتدای اين ديدار يازده فعال سياسی فرهنگی و علمی دانشجويی،‌حدود دو و نیم ساعت به نمايندگي از تشكلها، اتحاديه ها، انجمن ها و كانونهای دانشجويی ديدگاههای متفاوت خود را درباره مسائل مختلف كشور بيان كردند. سپس رهبر انقلاب ضمن پاسخ به سؤالات و ابهامات مطرح شده، آرمانگرايی سياسی، علمی و اخلاقی – معنوی را مهمترين توقع از مجموعه های دانشجويی خواندند و به تبيين بايدها و نبايدهای نگاه نقادانه، معتدل، منصفانه و پر اميد به مسائل كشور پرداختند.

رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سخنان خود با اشاره به مطالبی كه نمايندگان دانشجويان در اين ديدار مطرح كردند، آنها را بسيار خوب و منعكس كننده فضای دانشجويی خواندند و تأكيد كردند: «برخی از اين مطالب، راهگشا و برخی هم حاوی نكات مفيدی بودند كه مسئولين مربوطه بايد به آنها توجه جدی كنند.»

حضرت آيت الله خامنه ای سپس به برخی نكات مطرح شده از جانب دانشجويان، اشاره كردند.

"لزوم شرح صدر سياسی در ميان دانشجويان" يكی از اين نكات بود كه رهبر انقلاب اسلامی درخصوص آن گفتند: «در پايبندی دقيق به اصول و ارزشها و در عين حال رعايت شرح صدر با افراد غير همفكر در زمينه های مختلف از جمله مسائل سياسی، هيچ منافاتی وجود ندارد.»

حضرت آيت الله خامنه ای درخصوص موضوع "حضور نيافتن مسئولان در دانشگاهها" كه از جانب دانشجويان مطرح شده بود، خاطرنشان كردند: «اين اشكال كاملا وارد است و مسئولان اعم از رؤسای سه قوه، مسئولان ميانی، رئيس سازمان صدا و سيما، و فرماندهان سپاه و نيروهای مسلح بايد در دانشگاهها حضور يابند و ضمن شنيدن سخنان دانشجويان، سخنان و استدلال های خود را نيز بيان كنند كه در اين صورت، بسياری از ابهامات و سؤال های نسل جوان برطرف خواهد شد.»

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به مطالب مطرح شده درخصوص برخی برخوردهای قضايی با تشكل ها، سايت ها و وبلاگ های دانشجويی افزودند: «البته قوه قضاييه در اين خصوص، استدلالهايی دارد كه اگر مطرح شود احتمالاً برخی ابهامات برطرف خواهند شد اما عقيده من هم اين است كه نبايد در قبال اظهار نظر تند يك جوان دانشجو، برخورد تند شود.»

ايشان درخصوص نگاه اقتصادی عدالت محور و ديدگاه اسلام درباره سرمايه داری كه از جانب يكی از دانشجويان مطرح شد، خاطرنشان كردند: «نگاه اقتصادی در كشور بايد عدالت محور باشد و اين موضوع منافاتی با سياستهای اصل 44 ندارد.»

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: «اگر سياستهای اصل 44، آنگونه كه تبيين شد، اجرا شود، قطعا به سرمايه داری مذموم و محور شدن سرمايه داری در تصميمات كلان كشور منتهی نخواهد شد.»

ايشان افزودند: «مشكلات و فشارهای روزافزون اقتصادی كنونی در غرب و اروپا ناشی از ذات نظام سرمايه داری، يعنی سرمايه سالاری است.»

رهبر انقلاب اسلامی با تأكيد بر اينكه بايد مراقب بود تا نگاه سوسياليستی بر تفكرات اقتصادی غلبه پيدا نكند، خاطرنشان كردند: «اگر سياستهای اصل 44، در همان چارچوبی كه تبيين شد، اجرا شود، قطعا مكمل اقتصاد عدالت محور خواهد بود.»

حضرت آيت الله خامنه ای، اقتصاد مقاومتی را متفاوت از اقتصاد تهاجمی دانستند و با اشاره به صحبتهای يكی ازدانشجويان درخصوص اقتصاد تهاجمی افزودند: «اگر در اين زمينه، يك تبيين دقيق دانشگاهی ارائه شود، شايد بتواند به عنوان تكميل كننده اقتصاد مقاومتی مورد استفاده قرار گيرد.»

ايشان خاطرنشان كردند: «منظور از اقتصاد مقاومتی، اقدامات تدافعی و حصاركشی به دور خود نيست بلكه اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است كه برای يك ملت، حتی در شرايط فشار و تحريم، زمينه رشد و شكوفايی را فراهم می كند.»

رهبر انقلاب اسلامی درخصوص سؤال يكی از دانشجويان مبنی بر اينكه "آيا انتقاد كردن به معنای تكميل كردن پازل دشمن است" تأكيد كردند: «من به هيچ وجه اعتقادی به انتقاد نكردن ندارم بلكه همواره اصرار دارم، جريان دانشجويی موضع انتقادی خود را حفظ كند.»

حضرت آيت الله خامنه ای افزودند: «اما در بيان انتقادها بايد به اين نكته توجه شود كه طرح آن به گونه ای باشد كه مقصود دشمن را برآورده نكند

يكی از دانشجويان درخصوص "تفاوت برخی ديدگاههای كارشناسی با نظرات رهبری و اينكه آيا اين تفاوت ديدگاه به معنای مخالفت با ولايت و نظام است" پرسيده بود كه رهبر انقلاب اسلامی گفتند: «هيچ نظر كارشناسی كه مخالف با نظر رهبری باشد به معنای مخالفت با ولايت نيست.»

ايشان تأكيد كردند: «كار كارشناسی و دقيق علمی، به هر نتيجه ای كه برسد، برای صاحب آن نظر، معتبر است و نبايد مخالفت با نظام تعبير شود.»

ايشان همچنين با اشاره به سخنان يكی از دانشجويان ارتباط تشكلهای دانشجويی با مجموعه های دانشجويی دخيل در نهضت بيداری اسلامی را ضروری دانستند.

رهبر انقلاب همچنين درباره سخنان يكی از دانشجويان درباره كم تحركی شوراي عالی فضای مجازی افزودند: «نبايد برای ديدن نتايج فعاليت اين شورا تعجيل كرد چرا كه اينگونه كارها، نيازمند چند سال زمان است

حضرت آيت الله خامنه ای در بخش دوم سخنانشان با طرح برخی از توقعات از مجموعه ها و محيطهای دانشجويی تأكيد كردند: «دانشگاه يك جريان سيال متراكم از نيروست كه اگر آزاد و هدايت شود كشور را به طور كامل هدايت خواهد كرد.»

ايشان توان متراكم محيطهای دانشجويی را متكی به دو عنصر نيروی فياض جوانی و نيروی ناشی از علم و دانش جويی دانستند و افزودند: «دانشگاه می تواند با تكيه بر نشاط و اعتماد به نفس تشديد شده پس از انقلاب به همه توقعات پاسخ دهد.»

رهبر انقلاب در تشريح اين توقعات، آرمانگرايی را به عنوان يك توقع اساسی مورد تأكيد قرار دادند و در سه بخش به تبيين آن پرداختند: آرمانگرايی در سياست، در علم و در معنويت و اخلاق.

ايشان افزودند: «آرمانگرايی در علم يعنی به دنبال قله های علمی رفتن كه اين هدف، خوب درس خواندن را ضروری می سازد.»

حضرت آيت الله خامنه ای با تكيه بر اين منطق، خطاب به ميليونها نفر دانشجوی كشور خاطرنشان كردند: «امروز درس خواندن،‌ علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، يك جهاد است.»

ايشان در تبيين آرمانگرايی در معنويت و اخلاق نيز به لزوم پاك بودن محيطهای دانشجويی و تقيد به دين و ارزشها اشاره كردند.

رهبر انقلاب در اين بخش با ريشه يابی و انتقاد شديد از نگاهی كه دانشگاهها را محيطهايی مخالف دين می خوانَد، افزودند: «اين نگاه ارتجاعی و كاملا غلط، به آغاز شكل گيری دانشگاه در ايران در چندين دهه قبل از انقلاب و تلاشهای برخی برای تربيت يك نسل روشنفكر غربگرای خودباخته برمی گردد.»

حضرت آيت الله خامنه ای با رد اين نگاه،‌ خاطرنشان كردند: «دانشگاه محيط دين و اخلاق و پاكيزگی و معنويت است و توقع اين است كه دانشگاهها به گونه ای باشد كه هركس به آن وارد می شود تقيدات دينی و اخلاقی اش بيشتر شود.»

رهبر انقلاب اسلامی در تبيين بايدها و نبايدهای آرمانگرايی، به سخنان خود در ديدار مسئولان نظام درباره لزوم آرمانگرايی سياسی توأم با واقع بينی اشاره كردند و در تذكری مهم افزودند: «آرمانگرايی نبايد با پرخاشگری اشتباه شود بلكه می توان بدون اين مسئله بشدت پايبند به ارزشها و اصول بود.»

ايشان كنترل احساسات و پرهيز از تصميم گيری در اوج احساسات را ضروری دانستند و  افزودند: «حضور تشكلهای دانشجويی در 2-3 سال اخير در مسائل مختلف اجتماعی – سياسی فعالانه و قابل تقدير بوده است اما در همين سالها مواردی وجود دارد كه بر اساس احساسات پاك و مقدس دانشجويان، تشكلها تصميماتی گرفته و اقداماتی انجام داده اند كه صحيح نبوده است چرا كه تصميم بايد بر مطالعه موشكافانه و دقيق متكی باشد نه بر احساسات

رهبر انقلاب به عنوان مثال برای روشن شدن مرز آرمانگرايی و احساسات با اشاره به مخالفت بنيانی نظام با مجموعه های استبدادی منطقه خاطرنشان كردند: «با وجود مواضع كاملا روشن نظام در اين زمينه، نبايد با كار ديپلماسی سنتی و متعارف مخالفت شود.»

ايشان خاطرنشان كردند: «ميان وظيفه آرمانگرايی مجموعه های دانشجويی و ملاحظه مصالح كشور، عمل به قانون و تدبير و درايت مديريتی منافاتی وجود ندارد؛ يعنی می توان هم جوان و پر احساس و آرمانگرا بود و هم جوری عمل كرد كه با مسائل مديريتی و مصالح كشور اصطكاكی نداشته باشد.»

حضرت آيت الله خامنه ای در جمع بندی اين بخش از سخنانشان خاطرنشان كردند: «بايد به معنا و عمق آرمانگرايی توجه كرد و ضمن پرهيز از تندروی با ملاحظه واقعيات و مصالح، تصميم گرفت و اقدام كرد و هميشه به ياد داشت كه آرمانگرايی يعنی پايبندی به اصول و ارزشها و آرمانها، تأثيرگذاری بر جهت مخالف و تأثير ناپذيری از آن.»

رهبر انقلاب در ادامه سخنانشان در جمع نخبگان و فعالان دانشجويی حضور فيزيكی و فكری مجموعه های دانشجويی در مسائل مختلف كشور را لازم دانستند و افزودند: «حضور فكری با فعاليت فرهنگی در رسانه های دانشجويی و ارائه مواضع و نظرات امكان پذير است ضمن اينكه اجتماعات دانشجويی متكی بر تصميمات صحيح نيز حضور فيزيكی را ممكن می سازد.»

ايشان تصميمات احساساتی در اينگونه اجتماعات را دارای پيامدهای منفی خواندند و برای پرهيز از بروز اينگونه تصميمات و اقدامات پيشنهاد كردند: «لازم است مجموعه های دانشجويی يك كانون تصميم و اقدام تشكيل دهند و در مسائل گوناگون با مشورت و پختگی و نخبگی به يك تصميم و اقدام واحد برسند و همه دانشجويان نيز به اين تصميم پايبند باشند كه در اين صورت تصميمات و اقدامات ناشی از احساسات، به پای مجموعه های دانشجويی نوشته نمی شود.»

حضرت آيت الله خامنه ای سخنان خود را با يك تذكر اخلاقی مهم ادامه دادند: «از "قول به غير علم" بپرهيزيد.»

ايشان خطاب به همه دانشجويان كشور افزودند: «از شما خواهش می كنم همانطور كه به نماز و روزه اهتمام داريد به پرهيز از غيبت و تهمت و بيان مطالبی كه به آن علم نداريد جدا اهتمام  كنيد.»

مراقبت از لغزشگاه خطرناكی به نام پست و مقام، توصيه ديگر رهبر انقلاب به جوانان دانشجو بود.

ايشان گفتند: «البته در دوره ای تشكلهای ارزش گرايی دانشجويی منزوی بودند اما الان اينگونه نيست و ممكن است مسئله پست و مقام برای برخی مجموعه ها و عناصر مطرح باشد شما جوانان مراقب اين لغزشگاه باشيد چرا كه آدمهای گردن كلفت را هم زمين می زند.»

توجه به هدف دشمن در جنگ نرم، محور ديگر سخنان امروز رهبری بود.

حضرت آيت الله خامنه ای به دانشجويان گفتند: «از سر اعتقاد شما را افسران جنگ نرم می دانم به همين علت تأكيد می كنم كه به دقت هدف اصلی دشمن از جنگ نرم يعنی ايجاد تغيير در محاسبات مردم و مسئولان را مد نظر داشته باشيد.»

ايشان، دل، ذهن، تفكرات و اراده مردم را كانون تهاجم نرم دشمنان دانستند و خاطرنشان كردند: «آنها به صراحت می گويند بايد كاری كنيم كه ايرانيان محاسباتشان را عوض كنند يعنی به اين نتيجه برسند كه ادامه ايستادگی در مقابل استكبار و زورگويان جهانی به نفع آنها نيست و افسران جنگ نرم بايد با درك اين هدف گيری دشمن، به طور صحيح با آن مقابله كنند.»

ايشان در ارائه مقابله صحيح با هدف اصلی دشمنان در جنگ نرم، افزايش سطح معرفت را مورد تأكيد فراوان قرار دادند.

رهبر انقلاب به دانشجويان توصيه كردند: «سطح معرفت خود را مطالب سايتها،‌ وبلاگها و اين جور مسائل قرار ندهيد بلكه سعی كنيد با اتكای به قرآن، نوشته های استاد مطهری و نوشته های فضلای بزرگ و فضلای جوان حوزه ها، به طور روزافزون سطح معارف خود را ارتقا دهيد.»

حضرت آيت الله خامنه ای،‌ نگاه پر اميد را اساسی ترين مسئله خواندند و افزايش مطالعات اسلامی، نگاه مستبصرانه به واقعيات كشور، انتقاد منصفانه و نظارت مستمر و متعادل را جزء وظايف اساسی مجموعه های دانشجويی دانستند و تأكيد كردند: «همه اين موارد بايد با مدارا و عقلانيت همراه و از افراط و تفريط به دور باشد.»

رهبر انقلاب خاطرنشان كردند: «واقعيات كشور، اميد را در دلها افزايش می دهد هرچه می توانيد اين شعاع درخشان اميد را در دل خودتان و در دل مردم زنده نگه داريد و گسترش دهيد.»

در اين ديدار قبل از سخنان رهبر انقلاب، 11 نفر از فعالان دانشجويی آقايان و خانمها:
- علی حسن زاده - نماينده بسيج دانشجويی
- جواد مختاری علی آبادی – دانشجوی نخبه سال آخر دكترای شيمی
- مهدی اميريان – نماينده دفتر تحكيم وحدت
- بشری هاتف قوچانی – دانشجوی نخبه سال آخر دكترای فيزيوتراپی
- علی جمشيدی – نماينده اتحاديه انجمن های اسلامی دانشجويان مستقل
- محمدياسر ترابی – نماينده گروههای جهادی دانشجويی
- محمد پهلوان كاشي– نماينده اتحاديه جامعه اسلامی دانشجويان
- مهسا قربانی – نماينده انجمنهای علمی دانشجويی
- مهدی خوجيگی – جنبش عدالتخواه دانشجويی
- سهيل كيارش – نماينده رسانه های دانشجويی
- ليلا عبدالله زاده – دانشجوی نخبه دكتری اقتصادی بين المللی دانشگاه آزاد
-  و محمدحسين عبداللهی – به نمايندگی از كانونها و هيأتهای دانشجويی
ديدگاههای خود را درباره مسائل مختلف علمی – دانشگاهی – صنفی – فرهنگی – اجتماعی – سياسی و اقتصادی بيان كردند.
مهمترين نكاتی كه نمايندگان تشكلها و فعالان دانشجويی در سخنان خود مطرح كردند به اين شرح است:
- انتقاد از عملكرد كُند دستگاه ديپلماسی در برخی تحولات منطقه
- گلايه از ضعف اخلاق اسلامی در فضای سياسی و رسانه ای كشور
- لزوم برائت و عذرخواهی رسمی حاميان فتنه 88 از ملت ايران
- انتقاد از تنگ نظری برخی مديران ميانی در باب آزادی بيان
- ضرورت رعايت عملی و همه جانبه قانون در تصميمات و اقدامات مسئولان
- لزوم خدمت رسانی بدون «حاشيه سازی و جدل سياسی» از جانب مسئولان
- گستاخی بيشتر جبهه استكبار در صورت هرگونه عقب نشينی با هر بهانه و توجيه
- ضرورت پرهيز عناصر و فعالان سياسی از سياسی بازی و فريب كاری برای ورود به عرصه انتخابات
- نگرانی از نهادينه شدن انتخاباتِ تبليغات محور و نقش آفرينی كانونهای قدرت و ثروت در انتخابات
- ضرورت هوشياری مسئولان در قبال فرصت طلبان تفرقه انگيز
- استفاده كامل از ظرفيتهای مردمی نظام و پرهيز از محدود كردن اين ظرفيت به انتخابات و راهپيماييها
- مراقبت از بازی در پازل دشمن و در عين حال آسيب شناسی و بيان هوشمندانه نقاط ضعف
- گلايه از برخی الگوسازی های غير ارزشی و ارائه تصوير غيرواقعی و نااميدانه از كشور، در رسانه ها
- الگوسازی درباره فرهنگ صحيح اقتصادی و اقتصاد مقاومتی در رسانه ملی و پرهيز از تبليغ و ترويج تجمل گرايی
- نبود توجيه منطقی و اقتصادی برای هزينه های ميلياردی برخی رشته های ورزشی و تأثير منفی اين مسئله بر نخبگان كشور
- بی نتيجه بودن تحريم ها و فشارهای اقتصادی غرب
- نبود نقشه راه فرهنگی و عدم انسجام برخی فعاليتهای دستگاههای فرهنگی
- انتقاد از كمبود خلاقيت و ابتكار در ارائه پيشرفتهای نظام به افكار عمومي
- انتقاد از تغييرات مكرر برخی قوانين بويژه قوانين مربوط به خدمت نظام وظيفه
- نبود نگاه مناسب و دقيق به جنگ نرم و الزامات آن، در برخی دستگاههای فرهنگی و اجرايی
- لزوم تدوين نقشه جامع برای بهره برداری از فرصت های فضای مجازی
- انتقاد از كم تحركی شورايعالی فضای مجازی
- نبود نگاه جامع و برنامه ريزی های دقيق فرهنگی در دانشگاهها
- ضرورت برخورد عبرت آموز با سودجويان و اخلال گران در نظام اقتصادی
- لزوم اهتمام جدی دستگاهها و سه قوه به فرمان 8 ماده ای رهبر انقلاب برای مقابله با فساد مالی
- ضرورت برخورد جدی با سودجويان اقتصادی و برنامه ريزی علمی و منسجم برای مقابله با برخی مشكلات اقتصادی
- برنامه ريزی برای تبديل تحريم به فرصت
- توجه همزمان به پيشرفت همراه با عدالت
- لزوم حضور فعال و غير انفعالی در فضای مجازی و استفاده از برخی فرصت ها بجای برخوردهای محدود كننده و سلبی
- ضرورت ارائه تعريف صحيح از سرمايه ايرانی و سرمايه داريِ مورد تأييد و تفاوت آن با سرمايه داری منفعت پرست
- بی ثباتی در سياستهای بخش كشاورزی
- هشدار درباره ورود برخی سازمانها و نهادهای غيردولتی به موضوع محروميت زدايی با الگوهای غربی
- ارتقای سيستم ثبت حقوق معنوی مالكيت
- لزوم تبيين دقيق موضوع «مردمی كردن اقتصاد» و مرز ميان واگذاريهای اصل 44 و حركت نكردن به سمت سرمايه داری
- اقتصاد تهاجمی به عنوان مكمل اقتصاد مقاومتی
-  و نياز مبرم كشور به فرهنگ كار و تلاش خستگی ناپذير
 - اهميت هدفمند شدن پژوهش ها در دانشگاهها بر مبنای نيازهای كشور
- منطقی كردن ظرفيت پذيرش دانشجو در رشته های تخصصی در مقاطع تحصيلات تكميلی
- ضرورت اعتماد سازی ميان دانشگاهها و بخش صنعت
- رعايت موازين قانونی و عدالت در انتخاب اعضای هيأت علمی دانشگاهها
- خلاء نظريه پردازی در حوزه بيداری اسلامی در دانشگاهها
- گرفتار شدن موضوع تحول در علوم انسانی در بروكراسی نظام آموزش عالی
- انتقاد از پديده هايی همچون تحصيلات دانشگاهی پولی و دانشگاههای غير انتفاعی
- ضرورت ايجاد ساختارهای لازم برای افزايش تعامل دانشجويی با دانشجويان كشورهای ديگر
- نگاه عميق و ژرف و به دور از اقدامات ظاهری، به موضوع دانشگاه اسلامی
- نبود تحرك و تحول لازم در اسلامی كردن علوم انسانی
- تقويت و گسترش رشته های كاربردی در دانشگاهها
- ارتباط بيشتر و نظام مند با نخبگان دانشجويی
- انتقاد از سياست خصوصی سازی امكانات رفاهی و خوابگاههای دانشگاهها
- تحقق نيافتن كرسی های آزادانديشی به معنای واقعی كلمه، در دانشگاهها
- ضرورت سعه صدر در برخوردهای قضايی با تشكل ها و فعاليتهای دانشجويی
انتقاد از حضور نيافتن سران قوا و مسئولان در جلسات پرسش و پاسخ دانشجويی
- اهميت ارتقای زيرساخت های مراكز علمی و پاركهای علم و فناوری برای توليد علم بومی
- ضرورت ايجاد بستر لازم برای استفاده از روشهای غيردارويی همچون طب سنتی

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری