Gerdab.IR | گرداب

شب قدر آمد و گرفتارم

تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱۳۹۱

شب قدر است و ذکر یا زهرا/ همه تقدیر ماست یا زهرا* روز محشر که روز تنهایی‌ست/ هست تنها شفیع ما زهرا