Gerdab.IR | گرداب

دفاع مقدس امروز

تاریخ انتشار : ۱۸ مرداد ۱۳۹۱

امروز ما جنگی به مراتب سنگین‌تر و سهمگین‌تر از گذشته داریم؛ حالت ماندن در یک گذشته‌ای و حسرت آن را خوردن این ظلم به همان ماهیتی‌ست که حسرتش را می‌کشیم...


دانلود