Gerdab.IR | گرداب

تحریم هوشمند برای تجدید حیات فتنه!

تاریخ انتشار : ۰۲ تير ۱۳۸۹

از آمریکایی ها خواسته شد: تحریم ها باید به صورت کاملا هوشمند و یک محاصره نامحسوس و همه جانبه و با جهت دهی تبلیغاتی، انعطافی و انعکاسی به سوی توان رهایی بخش جنبش سبز باشد.

شنیده شده که تئوریسین های جریان فتنه در اتاقهای فکر این جریان لیستی از آنچه که به ظن خود نبض حیاتی نظام خوانده شده است را در تکمیل پازل تحریم در اختیار آمریکایی ها قرار داده اند و تاکید شده است که این می تواند نظام را به زانو درآورده و تضمینی باشد برای پیروزی جنبش سبز!

به گزارش گرداب جوان آنلاین نوشت، در طرحی که توسط اتاق فکر داخلی دراختیار اتاق فکر لندن نشین قرار داده شده تا از طریق برخی چهره های خاص دراختیار آمریکا قرار بگیرد.

از آمریکایی ها خواسته شده: تحریم ها باید به صورت کاملا هوشمند و یک محاصره نامحسوس و همه جانبه و با جهت دهی تبلیغاتی، انعطافی و انعکاسی به سوی توان رهایی بخش جنبش سبز باشد.

گفتنی است مطلب فوق تائید کننده خبری است که چندی پیش از اتاقهای فکر جریان فتنه منتشر گردید، مبنی بر اینکه هماهنگی هایی انجام شده است تا فشار های همه جانبه ای از داخل و خارج بر نظام وارد آید و اعلام گردید که بزودی فاز اول آن اجرا خواهد شد. بنا به گفته کارشناسان اقدامات آمریکایی ها در سطح بین الملل معطوف به فشار سیاسی، تحریم اقتصادی و تهدیدهای تو خالی می باشد، ولی تمام این تحرکات خارجی به واسطه ایفای نقش و توان حرکتی و ادامه فتنه گری های داخل برنامه ریزی شده است و تا زمانی که فتنه اعلام وجود می کند، آمریکا و اسرائیل حمایت و پشتیبانی خود را ادامه خواهند داد.