Gerdab.IR | گرداب

امام خامنه‌ای در دیدار اساتید دانشگاه‌ها تاکید کردند؛

گسترش فرهنگ مجاهدت برای جبهه حق در دانشگاه‌ها

تاریخ انتشار : ۲۳ مرداد ۱۳۹۱

گسترش فرهنگ تلاش و مجاهدت برای جبهه حق،‌ در واقع همان فرماندهی جنگ نرم است كه به عهده اساتيد دانشگاه‌ها قرار دارد.

به گزارش گرداب، حضرت آيت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب عصر دیروز (يكشنبه) در ديدار صدها نفر از اساتيد، محققان و پژوهشگران دانشگاهها، جهان را در حال گذر و تحول به سمت يك "ساختار و هندسه جديد سياسی، اقتصادی و اجتماعی" خواندند و با تبيين جايگاه و نقش‌آفرينی ويژه‌ ملت ايران در اين تحول عظيم تاريخی تأكيد كردند: «نخبگان كشور از جمله دانشگاهيان می‌توانند با عمل به وظايف بسيار مهم خود در اين برهه‌ بسيار حساس تاريخی، به ارتقای جايگاه ايران در ساختار جديد جهان،‌ كمك تعيين كننده‌ای كنند.»

حضرت آيت‌الله خامنه‌ای اوضاع در حال گذر جهان را از لحاظ ظاهری با مرحله تحولات پس از جنگ جهانی اول و دوران پيدايش استعمار اروپا قابل مقايسه دانستند اما تأكيد كردند: «جهت گيری تغييرات آتی جهان برخلاف دورانهای ياد شده، در جهت تبادل قدرت و توانايی‌های عمومی بخشی از ملتهای جهان با بخشهای ديگر است.»

ايشان،‌ در تبيين نشانه‌ها و شواهد بروز تحولات و تغييرات عميق جهانی به بيداری اسلامی اشاره كردند و افزودند: «احساس هويت و بيداری متكی بر اسلام در ميان ملتهای مختلف اسلامی، نشانه‌ بی‌سابقه‌ای است كه از عمق تحول در ساخت و هندسه‌ آتی جهان، خبر می‌دهد.»

رهبر انقلاب شكست غرب به رهبری امريكا در تسلط بر منطقه غرب آسيا را نشانه‌ ديگری از "دوران تحول كنونی" برشمردند و افزودند: «خيز ناموفق آمريكا برای تسلط بر اين منطقه‌ مهم و حساس كه در قضيه عراق و افغانستان آشكار شد از ديگر نشانه‌های تغييرات عميقی است كه جهان با آن روبروست.»

 حوادث جاری در اروپا و آينده‌ مبهم كشورهای قدرتمند اين قاره از ديگر شواهدی بود كه رهبر انقلاب برای اثبات حركت جهان كنونی به‌سمت يك ساختار جديد، به آن استناد كردند.

ايشان افزودند: «اوضاع كنونی اروپا كه سرانجام آن را به زمين خواهد زد، ناشی از خطاهای تاكتيكی يا راهبردی نيست بلكه ناشی از خطای بنيانی در جهان بينی است.»

حضرت آيت الله خامنه ای افول وجهه آمريكا در جهان را چهارمين نشانه ای دانستند كه اثبات می كند جهان، در حال گذر به يك وضع جديد است.

ايشان خاطرنشان كردند: «آمريكا به عنوان قدرت اول ثروت و علم و فناوری نظامی و غيرنظامی، چندين دهه در ميان ملتها دارای وجهه عمومی بسيار خوبی بود، اما اين كشور امروز نه تنها هيچ وجهه ای ندارد بلكه در افكار عمومی جهان به سمبل زورگويی، ظلم، دخالت در امور ملتها و جنگ افروزی تبديل شده است.»

رهبر انقلاب پس از تشريح نشانه های بروز تحولات عميق در ساختار و هندسه جهان آتی،‌ به تبيين اين واقعيت پرداختند كه كشور و ملت ايران در اين دوران گذر از جايگاه مهم و حساسی برخوردارند كه درك آن، وظايف سنگينی را متوجه ملت، نخبگان و مسئولان می كند.

حضرت آيت الله خامنه ای بيداری نشأت گرفته از انقلاب اسلامی و استواری و استحكام بی نظير شالوده نظام بر مبنای اعتقاد،‌ ايمان، عقل و عاطفه را از جمله دلايل جايگاه ويژه ايران در تحولات كنونی جهان خواندند.

ايشان افزودند: «علاوه بر اين دلايل ثروت و منابع عظيم و خدادادی ايران از جمله منابع انرژی و نيروی انسانی برخوردار از استعداد بالا، به ايران در موقعيت در حال تحول جهان،‌ ويژگی های قابل توجهی بخشيده است.»

رهبر انقلاب اسلامی در همين زمينه با اشاره به سترون و نازا بودن غرب در ارائه انديشه های نو و ايده های جديد برای بشريت، تأكيد كردند: «جمهوری اسلامی بر خلاف غرب عقيم، در ابعاد مختلف سياسی، حكومتی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی برای جامعه بشری حرفهای نوين و موج آفرينی دارد.»

ايشان مردم سالاری دينی، ابتنای تمدن بر معنويت و آميختگی دين و زندگی در عرصه های سياسی و اجتماعی و اقتصادی را از جمله حرفهای نو ملت ايران و نظام اسلامی برای ملتهای جهان دانستند.

رهبر انقلاب اسلامی در ارائه آخرين دليل برای اثبات جايگاه خاص ايران در روند تحولات جهانی به پايداری و سرسختی ملت ايران و نظام اسلامی در مقابل شيوه های سلطه غرب اشاره كردند و افزودند: «ايران، مردمش، نخبگانش و مسئولانش در مقابل تهديد،‌جنگ آفرينی، ترور، كشتار و اختلاف افكنی غرب، ايستادگی می كنند و اين واقعيت نيز، به اين كشور بزرگ ويژگی خاصی بخشيده است.»

رهبر انقلاب اسلامی بعد از تبيين نشانه های ورود دنيا به مرحله يك تحول اساسی و تشريح جايگاه ويژه جمهوری اسلامی ايران در اين تحول، اين سوال را مطرح كردند كه آيا دانشگاهها و حوزه های علميه در قبال اين حوادث بسيار مهم مسئوليتی دارند يا نه؟

حضرت آيت الله خامنه ای يك سوال ديگر نيز مطرح كردند: «آيا دانشگاهها و حوزه های علميه می توانند در اين تحولات مهم، تماشاگر باشند و برای خود نقشی تعريف نكنند؟»

ايشان در پاسخ به اين سوال ها خاطرنشان كردند: «توفيق و نقش آفرينی ملت ايران در اين برهه بسيار مهم و تاريخی، در درجه اول به عهده دانشمندان كشور است و يقينا دانشگاهها يكی از عناصر رتبه اول برای تأثيرگذاری در اين تحولات هستند.»

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به نقش بسيار حساس و عظيم دانشگاه در اين تحولات، افزودند: «دانشگاهها می توانند با عمل به مسئوليت های خود به گونه ای نقش آفرينی كنند كه كشور، ملت و تاريخ ايران در اين تحولات برنده باشند و اين مسئله، نشان دهنده نقش بسيار حساس نخبگان و دانشگاهيان در اين مقطع تعيين كننده است.»

حضرت آيت الله خامنه ای در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به پيشرفتهای كشور در عرصه های مختلف از جمله بخشهای علمی،‌ خاطرنشان كردند: «در كنار اين پيشرفتها، نقاط منفی نيز در زمينه مديريت های علمی و برنامه ريزی ها وجود دارند كه تنها راه برطرف كردن آنها، تمركز ذخيره علمی و كارشناسی دانشگاهها برای حل اين مشكلات است.»

شبهه لزوم بی طرف بودن علم و دخالت ندادن آن در سياست، موضوع ديگری بود كه رهبر انقلاب اسلامی به آن اشاره كردند.

حضرت آيت الله خامنه ای تأكيد كردند: «علم در مرحله كشف حقايق بي طرف است اما هنگامی كه علم در خدمت يك جهت گيری قرار گيرد،‌ به هيچ وجه بی طرف نيست و اين وضع كنونی جهان شاهد اين مسئله است.»

ايشان افزودند: «چگونه است كه قرنهای متمادی، علم در خدمت سلطه گری و استعمار ملتها، توليد سلاح و كشتار انسانها و جنگ افروزی قرار گرفته است اما نبايد در خدمت عدل، ارزشها و پيام اسلام قرار گيرد.»

رهبر انقلاب اسلامی به يك مغالطه ديگر و آن هم تقسيم بندی دستگاه علمی كشور به دولتی و غيردولتی اشاره و خاطرنشان كردند: «برخی تلاش می كنند تا مفاهيم "دانشجو، استاد و تشكل دولتی" را به عنوان يك دشنام مطرح كنند در حاليكه حمايت دانشجو، استاد و يا يك تشكل دانشگاهی از نظام و حكومتی كه بر پايه مبانی اسلامی و الهی شكل گرفته، يك افتخار است.»

ايشان افزودند: «بايد فرهنگ تلاش و مجاهدت برای جبهه حق در دانشگاهها گسترش يابد كه البته نقش اساتيد در اين زمينه بسيار برجسته است.»

رهبر انقلاب اسلامی تأكيد كردند: «گسترش فرهنگ تلاش و مجاهدت برای جبهه حق،‌ در واقع همان فرماندهی جنگ نرم است كه به عهده اساتيد دانشگاهها قرار دارد.»

حضرت آيت الله خامنه ای در پايان سخنان خود، ضرورت تأمل مسئولان درخصوص ايجاد نظام ملی نوآوری را مورد تأكيد قرار دادند و خاطرنشان كردند: «خلأ نبود نظام ملی نوآوری كه در واقع شبكه ای از ارتباط های زنجيره ای كلان و خرد  دستگاههای علمی كشور است، به شدت احساس می شود كه بايد برای آن چاره انديشی كرد.»

ايشان تأكيد كردند: «مهمترين وظيفه نظام ملی نوآوری، رصد و هدايت جريان علمی و نوآوری در كشور است.»

در آغاز اين جلسه 3 ساعته، 13 نفر از استادان دانشگاهها، ديدگاههای خود را درباره مسائل مختلف بيان كردند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری