ما را بخوان به خلوت یا رب و یا عظیم

ما را بخوان به خلوت یا رب و یا عظیم
تاریخ انتشار : ۲۹ مرداد ۱۳۹۱

علیرضا قزوه در شعری به مباحث نورانی ماه مبارک رمضان و استقبال از عید سعید فطر پرداخته است.

گرداب- علیرضا قزوه در شعری به مباحث نورانی ماه مبارک رمضان و استقبال از عید سعید فطر پرداخته است.

ایمان ما دو نیمه شد و نان ما دو نیم

دست من و نگاه تو یا سیّدالکریم

 

روحم تمام زخمی و جانم تمام درد

یک امشبم ببخش به آرامش نسیم

 

از شعله های روز قیامت رها شدیم

افتاده ایم باز در این ورطه جحیم

 

چیزی بگو شبیه سخن گفتن شبان

حکمی بده به سادگی حکمت حکیم

 

ما راهیان کوی چپ و راست نیستیم

ما راست آمدیم سر راه مستقیم

 

ما عاشقان شهید تو هستیم تا ابد

ما سالکان مرید تو بودیم از قدیم

 

برقی بگو وزان شود از سمت یا لطیف

اشکی بگو فرو چکد از ابر یا کریم

 

ما را ببر به رویت لبخند عید فطر

ما را بخوان به خلوت یا رب و یا عظیم

فارس