Gerdab.IR | گرداب

امام خامنه‌ای در ديدار اعضای هيئت دولت تاکید کردند؛

سناریوها و توطئه‌های دشمن را پیش‌بینی کنید

تاریخ انتشار : ۰۴ شهريور ۱۳۹۱

به ياد داشته باشيد كه زورگويان جهاني دست از دشمني بر نمي دارند و در پي هر ناكامي به دنبال تصميمات و اقدامات جديد برمي آيند، بنابراين لازم است مسئولان نيز هميشه در فكر راهكارها و تدابير جديد مقابله باشند. اگر قبل از تصميم دشمنان، بتوانيم سناريوي آنها را بخوانيم در اتخاذ تدابير، موفق تر خواهيم بود.

به گزارش گرداب، حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح روز پنجشنبه در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت ضمن برشمردن برخي نقاط قوت دولت، اقتصاد مقاومتي را تنها راه ادامه روند پيشرفت كشور دانستند و تأكيد كردند: «استفاده از همه ظرفيتهاي بخشهاي دولتي و غيردولتي، اهتمام جدي به حل مشكلات معيشتي مردم، مبارزه با مفاسد اقتصادي، حمايت از توليد ملي و مبارزه با اسراف از لوازم اقتصاد مقاومتي است.»

ايشان در اين ديدار كه در آغاز هفته دولت انجام شد با گراميداشت ياد شهيدان رجايي، باهنر و همچنين شهيد عراقي، تجليل از اين عزيزان را زنده نگه داشتن گفتمان انقلاب و ارزش شهادت دانستند.

رهبر انقلاب هفته دولت را فرصتي براي تشكر از خدمات قوه مجريه و مسئولان و كاركنان دستگاهها خواندند و افزودند: «اين هفته علاوه بر فرصت ارائه گزارش و آشنا كردن مردم با حقايق و فعاليتهاي دولت، فرصتي براي ارزيابي دروني و بررسي نقاط قوت و ضعف قوه مجريه است.»

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به عبور سريع فرصتهاي خدمت، رئيس جمهور و همكارانش را به مغتنم شمردن يك سال باقي مانده از عمر دولت دهم توصيه و خاطرنشان كردند: «در همين يك سال نيز مي شود كارهاي بسيار مهم و بزرگي انجام داد.»

ايشان، سال چهارم فعاليتهاي دولت دهم را از دو جهت خارجي و داخلي مهم برشمردند و افزودند: «قدرتهاي مستكبر همه توان خود را براي وادار كردن ايران به عقب نشيني به كار گرفته اند كه دولت نيز بايد با استفاده از همه توان و ظرفيتهاي كشور و ادامه روند پيشرفت ها،‌ اين توهم باطل دشمنان را بر هم بزند.»

ايشان، سال آخر فعاليت دولت دهم را از لحاظ شيرازه بندي كارها نيز مهم دانستند و به هيئت وزيران تأكيد كردند: «شما به پركاري مشهور هستيد. همين ويژگي را با جديت و تا لحظات آخر فرصت خدمت به مردم و كشور، حفظ كنيد.»

رهبر انقلاب روند كلي حركت كشور را با وجود برخي مشكلات و نقاط ضعفها، رو به جلو ارزيابي كردند و افزودند: «حتي مراكز رصد جهاني نيز به روند پيشرفتهاي ايران اذعان دارند اما برخي در اين زمينه دچار توهم ناشي از ارزيابي غلط هستند

ايشان با اشاره به ناكامي طرحها و ترفندهاي بيگانگان افزودند: «هميشه به ياد داشته باشيد كه زورگويان جهاني دست از دشمني بر نمي دارند و در پي هر ناكامي به دنبال تصميمات و اقدامات جديد برمي آيند؛ بنابراين لازم است مسئولان نيز هميشه در فكر راهكارها و تدابير جديد مقابله باشند.»

ايشان پيش بيني سناريوها و توطئه هاي دشمن را باعث تسلط در ميدان مواجهه با اين توطئه ها دانستند و خاطرنشان كردند: «اگر قبل از تصميم دشمنان، بتوانيم سناريوي آنها را بخوانيم در اتخاذ تدابير، موفق تر خواهيم بود.»

رهبر انقلاب تمركز در كارهاي قوه مجريه را به ويژه در مسائل كلان و اساسي، ضروري خواندند و افزودند: «تمركز در اينگونه مسائل در درجه اول به خود هيئت دولت برمي گردد و بايد همه اعضاي دولت خود را در تصميمات اتخاذ شده شريك و مسئول بدانند و با هماهنگي كامل حركت كنند.»

استفاده از همه توان كشور و بهره گيري از ظرفيتهاي فكري و انساني در داخل و خارج از دولت توصيه ديگري بود كه رهبر انقلاب در اين ديدار بيان كردند.

رهبر انقلاب، با اشاره به اينكه نقاط ضعف را نيز بايد بررسي و برطرف كرد، در تشريح برخي نقاط قوت دولت افزودند: «كارهاي وسيع عمراني در مناطق مختلف كشور، پيشرفت چشمگير در زمينه علم و فناوري، ارتقاي جايگاه ايران در عرصه سياست خارجي و مسائل بين المللي، برجسته شدن ارزشهاي انقلاب در گفتار و رفتار دولت از جمله ساده زيستي و دوري از تجمل، استكبار ستيزي و افتخار به انقلابي گري و تلاش براي ارتباط گسترده با مردم از جمله نقاط قوت دولت است كه منشأ بركات و آثار مثبتي بوده است.»

ايشان تلاش فوق العاده را از ديگر ويژگيهاي دولت دهم دانستند و توصيه كردند: «اين تلاش را با كيفيت كاري خوب، همراه كنيد و براي تحقق وعده هاي داده شده اهتمام ويژه به خرج دهيد.»

رهبر انقلاب اسلامي در ادامه سخنانشان در ريشه يابي افزايش تلاشهاي خصمانه امريكا و مستكبران در سالهاي اخير، به چهار عامل اشاره كردند: «پيشرفتهاي مستمر جمهوري اسلامي، زنده شدن شعارهاي انقلاب، بيداري عظيم و بسيار مهم ملتهاي منطقه و جلوگيري از الگو شدن ايران در چشم اين ملتها.»

ايشان در همين بحث افزودند: «برخي افراد اين روزها مي گويند چرا دشمن تراشي مي كنيد اما اين حرفها ناشي از تحليل غلط است.»

رهبر انقلاب خاطرنشان كردند: «در زمان امام خميني رحمت‌الله‌علیه نيز دشمني هاي مستكبران پاياني نداشت چرا كه امام قاطعانه از انقلاب و اسلام و ايران دفاع مي كرد و اين واقعيات نشان مي دهد هرگاه مسئولان و ملت ايران مواضع مستحكمي بگيرند چهره دشمن عبوس تر مي شود كه البته مستكبران هيچگاه در مقابل اين ملت پيروز نخواهند شد.»

حضرت آيت الله خامنه اي در بخش ديگري از سخنانشان با اشاره به برخي مشكلات موجود افزودند: «عمده اين مشكلات به مسائل معيشتي قشرهاي متوسط و ضعيف مربوط مي شود كه بايد براي برطرف كردن آنها،‌ جدا همت و برنامه ريزي كرد.»

ايشان در ريشه يابي مشكلات موجود خاطرنشان كردند: «بخشي از مسائل ناشي از تورم است البته ما كمبود كالا در كشور نداريم اما گراني و كاهش قدرت خريد مردم، بايد علاج شود كه در اين زمينه همه بخشهاي ستادي و عملياتي مسئولند.»

رهبر انقلاب با اشاره به اينكه صاحبنظران داخل و خارج دولت، افزايش نقدينگي را يكي از ريشه هاي مشكلات فعلي مي دانند تأكيد كردند: «بايد با همفكري و تكيه بر علم و تجربه، راهي براي كنترل نقدينگي بيابيد و نقدينگي افزايش يافته را به سمت مراكز توليد هدايت كنيد.»

ايشان توانمند كردن بخش خصوصي را يكي از اركان اقتصاد مقاومتي خواندند و تأكيد كردند: «لازم است سياستهاي اصل 44 با دقت و وسواس هرچه تمامتر دنبال شود.»

رهبر انقلاب در ارائه تعريفي از اقتصاد مقاومتي افزودند: «در اين اقتصاد، هم روند پيشرفت كشور حفظ مي شود و هم آسيب پذيري نظام اقتصادي در مقابل ترفندهاي دشمنان كاهش مي يابد.»

ايشان استفاده از همه ظرفيتهاي مادي و انساني دولتي و غيردولتي را از لوازم اقتصاد مقاومتي دانستند و افزودند: «بايد به مردم واقعا بها دهيد.»

حضرت آيت الله خامنه اي مبارزه با مفاسد اقتصادي را باعث افزايش سرمايه گذاري، استقبال سرمايه داران سالم و رونق بيشتر اقتصادي دانستند و افزودند: «بايد با چشماني تيزبين، ريزبين و دوربين مراقب فساد اقتصاد بود و با آن مبارزه كرد كه در اين زمينه همكاري متقابل دولت و دستگاه قضايي ضروري است.»

حمايت از توليد، رسيدگي به واحدها و كارخانه هايي كه دچار مشكل شده اند، ‌فعال سازي واحدهاي متوسط و كوچك، مديريت منابع ارزي و حمايت همه جانبه از توليد ملي، ديگر توصيه مؤكد رهبر انقلاب به هيئت دولت بود.

ايشان مبارزه با اسراف را نيز در اقتصاد مقاومتي،‌ مهم برشمردند و افزودند: «در اين زمينه، هم دستگاههاي فرهنگ ساز به ويژه رسانه ملي و هم دستگاههاي اجرايي مسئولند.»

حضرت آيت الله خامنه اي با ابراز خرسندي از توجه دولت به ضرورت صرفه جويي در دستگاهها افزودند: «مسئله استفاده از توليد ملي را نيز به طور جدي در دستور كار دستگاهها قرار دهيد و مصرف اجناس و كالاهاي خارجي را در دستگاهها ممنوع اعلام كنيد.»

توجه به شركتهاي متكي بر اقتصاد دانش بنيان و حل مشكلات آنها از ديگر نكاتي بود كه رهبر انقلاب به دولت دهم توصيه كردند.

حضرت آيت الله خامنه اي بار ديگر مسئله وحدت و انسجام ملي را بسيار مهم خواندند و با دعوت جدي از مسئولان براي همگرايي ‌افزودند: «حوزه هاي مسئوليتها مشخص است هر سه قوه بايد با هماهنگي و تعامل عمل كنند.»

ايشان، مسئوليت رسانه ها، افراد صاحب تريبون و پايگاههاي اينترنتي را نيز در زمينه تقويت وحدت ملي مهم دانستند.

رهبر انقلاب، با توصيه به پرهيز از كارهاي سطحي و توجه به كارهاي عميق در زمينه هاي فرهنگي خاطرنشان كردند: «مراقبت كامل كنيد كه فرهنگ مهاجم، فرهنگ عمومي را در معرض تأثيرگذاري و آسيب قرار ندهد.»

حفظ روحيه انقلاب در ديپلماسي كشور و تلاش براي بهره گيري منطقي و صحيح از حوادث منطقه نكته ديگر ايشان خطاب به مسئولان قوه مجريه بود.

توصيه آخر رهبر انقلاب به رئيس جمهور و هيئت دولت اين بود: «براي خدا كار كنيد و لحظه اي را در خدمت به مردم و نظام از دست ندهيد اگر هم كسي نبيند خداوند مي بيند و همه اين فعاليتها را پاداش مضاعف مي دهد.»

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری