Gerdab.IR | گرداب

شهیدان رجایی و باهنر

تاریخ انتشار : ۰۸ شهريور ۱۳۹۱

ملت ما چون على بن ابى طالب را فدا کرده است از براى اسلام، فدا کردن امثال این شهدا براى ملت ما یک مسئله مهم نیست، گرچه خود واقعه و خود این افرادى که شهید شده ‏اند در نظر همه ما عزیز و ارجمندند...