Gerdab.IR | گرداب

يافته هاي جديد محققان؛

ارتباط مستقیم خشونت در رسانه ها با رفتارهای پرخاشگرانه

تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند ۱۳۸۷

تحقیقات نشان می دهد کاربران جوانی که تمایل بیشتری برای بازدید از سایت هایی با موضوعات خشونت آمیز از خود نشان می دهند بیش از دیگران علاقه دارند تا رویدادهای خشن را تجربه کنند.

به گزارش گرداب، تحقیقات به عمل آمده در بخش روانشناسی کودکان و نوجوانان نشان می دهد کاربران جوانی که تمایل بیشتری برای بازدید از سایت هایی با موضوعات خشونت آمیز از خود نشان می دهند بیش از دیگران علاقه دارند تا رویدادهای خشن را تجربه کنند.

دکتر michele l. ybarra، رئیس بخش «راه حل های اینترنت برای کودکان" از دانشگاه سانتا روزای کالیفرنیا در مصاحبه ای با رویترز اعلام کرد: «یافته های ما ثابت می کنند که رشد روزافزون افزایش خشونت در رسانه ها ارتباط مستقیمی با رفتارهای پرخاشگرانه دارند و این تاثیر در افراد جوان و کودکان پررنگ تر و قوی تر است.»

در گزارشی که از سوی  وی و تیم کاری‌اش منتشر شده، آمده است: «توجه و تلاش برای قرار نگرفتن افراد جوان در معرض رسانه هایی با مضامین خشن یکی از راهکارهای مؤثر در پیشگیری از بروز خشونت است.»
ybarra و تیمش در این گزارش تاکید کرده اند که آزمون های بسیار زیادی را برای بررسی ارتباط بین رفتار خشونت آمیز جوانان و نوجوانان با قرارگیری در معرض رسانه های خشن به انجام رسانده اند.

این گروه تحقیقاتی در بخشی از گزارش خود اشاره می کنند که "آکادمی امراض کودکان امریکا" از حذف رسانه های خشن به عنوان "یگانه راهکار موجود برای درمان" یاد می کنند.

پژوهشگران برای بررسی بر روی ارتباط بین تماشای فیلم ها و تصاویر خشن با رفتارهای به شدت خشونت آمیز مانند، شلیک یا حمله به افراد با استفاده از چاقو و سلاح سرد، سرقت به همراه زورگیری و تجاوز به عنف مطالعاتی را بر روی ۱۵۸۸ نوجوان بین ۱۰ تا ۱۵ سال انجام دادند.

متوسط سن گروه مورد مطالعه ۱۳ سال بوده و ۴۸ درصد آنان دختر بودند. پنج درصد از افراد مورد نظر اعلام کردند که در یک سال گذشته به نحوی در معرض یکی از مضامین خشن یاد شده قرار گرفته اند. این در حالی‌ است که ۳۸ درصد از این نوجوانان می گویند حداقل یکبار از یک سایت با موضوع خشونت بازدید کرده اند.

نتایج نشان می دهد هر چقدر دسته اخیر از انواع متنوع تری از سایت های خشونت آمیز دیدن کرده باشند، میزان بروز رفتارهای خشن در بین آنان تا ۵۰ درصد افزایش می یابد.

مطابق این تحقیقات نوجوانانی که در توصیف وب سایت هایی که بازدید کرده اند از کلمات "بسیار خشن"، "مقداری خشن" و "اندکی خشن" استفاده نموده بودند پنج برابر بیشتر از دیگر نوجوانان به انجام رفتارهای خشن تمایل دارند.

طبیعت تعاملی وب موجب می شود تا نسبت به دیگر رسانه ها از تاثیر قدرتمندتری، مخصوصا بر روی کودکان نوجوانان برخوردار باشد. با این حال به گفته پژوهشگران این تحقیق نیز نتوانست به این سوال پاسخ دهد که آیا رسانه های خشن باعث افزایش رفتارهای خشونت بار در نوجوانان می شوند، یا اینکه اصولا نوجوانانی با طبیعت و رفتار خشن تمایل بیشتری به بازدید از سایت ها و تماشای رسانه های خشن دارند.