Gerdab.IR | گرداب

نيوزويك:

آيت الله خامنه اي محبوب ترين سياستمدار ايران است

تاریخ انتشار : ۰۳ تير ۱۳۸۹

مجله آمريكايي نيوزويك در گزارش كاملي در خصوص جريان فتنه در ايران و ادعاهاي پوچ مقامات آمريكايي در ارتباط با دولت ايران تأكيد كرد كه رهبر معظم انقلاب اسلامي همچنان يكي از محبوب‌ترين چهره‌هاي سياسي ايران است.

به گزارش گرداب، وزير دفاع آمريكا با دفاع از فتنه گران مدعي شد ايران به سمت ديكتاتوري حركت مي كند. رابرت گيتس فتنه گران را "چهره هاي مذهبي كنار گذاشته شده" خواند و نسبت به اين اتفاق اظهار نگراني كرد.

 رابرت گيتس به فاكس نيوز گفت: «طي 18 ماه گذشته شاهد تغيير در ماهيت رژيم ايران بوده ايم و رژيم به يك ديكتاتوري نظامي تبديل شده است.»

رئيس اسبق سازمان سيا همچنين با حمله به رهبري گفت: «اكنون حكومت يكپارچه تر مي شود چرا كه برخي چهره هاي مذهبي كنار گذاشته شده اند.»
 
متهم كردن جمهوري اسلامي به ديكتاتوري به عنوان دستور العمل هيئت حاكمه آمريكا -كه به شدت از سوی رسانه هاي وابسته و عناصر ضدانقلاب ترويج مي شود- در حالي است كه سران شيطان بزرگ هرگز در 31 سال گذشته دموكراسي ايران را به رسميت نشناخته و علي الدوام جمهوري اسلامي را متهم به ديكتاتوري كرده اند.

گيتس در مصاحبه با فاكس نيوز بر اين نكته هم تاكيد كرده بود كه تصويب قطعنامه تحريم عليه ايران همسو با آشوب هاي پس از انتخابات و در جهت تقويت فشار براي عقب نشيني جمهوري اسلامي است.

پروژه خدشه در مشروعيت و اعتبار جمهوري اسلامي در حالي به شدت از سوي سازمان ناتوي فرهنگي پيگيري مي شود كه به تازگي فريد زكريا سردبير مجله نيوزويك و از مشاورين نزديك دولت اوباما اذعان كرد: «توهم انقلاب مخملي در ايران نظير آنچه در اروپاي شرقي رخ داد، اشتباه است.»

وي طي مقاله اي در واشنگتن پست نوشت: مقايسه جريان سبز در ايران با انقلاب هاي مخملي و توهم انقلاب، اشتباه است. جمهوري اسلامي در ميان ملت حاميان بسياري دارد كه اپوزيسيون نمي تواند آن را تغيير دهد.

فريد زكريا با اشاره به انتقاد نو محافظه كاران از اوباما مبني بر اينكه او به اندازه كافي از اپوزيسيون در حوادث پس از انتخابات ايران حمايت نكرد، مي نويسد: كساني چون جان مك كين مي گويند اوباما بايد از توان آمريكا براي سرنگوني رژيم ايران استفاده مي كرد. همين سخنان نشانه شكست صاحبان آن ديدگاههاست، زيرا الفاظي را جايگزين تحليل كرده و سياست خارجي را با توهم يكي گرفته اند. نو محافظه كاران مي گويند ما شانس تغيير رژيم در ايران را سال گذشته از دست داديم و اوباما ضعيف عمل كرد. من خود از حاميان سرسخت اپوزيسيون سبز در ايران بوده و درباره آن مقاله نوشته و در تلويزيون سخن گفته ام اما فكر نمي كنم اين جريان مي توانست جمهوري اسلامي را سرنگون كند.
 
اين حامي فتنه سبز مي افزايد: اينكه باور كنيم رژيم جمهوري اسلامي نزد ايراني ها مشروعيت ندارد و قدرتش را با نيروي نظامي حفظ كرده، خلاف واقعيات است زيرا جمهوري اسلامي حاميان بسياري دارد و ميليون ها تن از آن حمايت مي كنند.
 
سردبير نيوزويك در تحليل خود مي نويسد: مازيار بهاري خبرنگار نيوزويك كه دولت ايران ماهها وي را به اتهامات واهي زنداني كرد عقيده دارد رهبر ايران آيت الله خامنه اي همچنان محبوب ترين چهره سياسي در ايران است. وقتي مك كين در سخنراني اش گفت رژيم ايران منابع ارزشمند مردمش را نه براي جاده سازي يا مدرسه سازي يا ساخت بيمارستان و ايجاد مشاغل جديد براي ايراني ها صرف مي كند بلكه آنها را به افراط گرايان خارجي مي دهد كه بي گناهان را مي كشند، واقعيتهايي را ناديده گرفت. يكي از نكات كليدي در محبوبيت احمدي نژاد هزينه هاي زيادي بود كه وي براي بهبود رفاه اجتماعي فقرا پياده كرد. رژيم مبالغ بسيار زيادي را صرف برنامه هاي داخلي كرده است تا كمك هاي خارجي.
 
مقايسه انقلاب سبز ايران با انقلاب هاي مخملين اروپاي شرقي نيز اشتباه است. در اروپاي شرقي سه نيرو را در كنار خود داشتند؛ نخست ملي گرايي، زيرا كمونيسم به زور و از سوی يك نيروي خارجي تحميل شده بود. دوم مذهب، زيرا كمونيسم كليسا را سركوب كرده بود و سوم دموكراسي. در حالي كه جمهوري اسلامي از مذهبي بودن مردم ايران برخوردار است و مهارت زيادي نيز در گرايشهاي ميهن پرستي داشته است.
 
منبع: کیهان