Gerdab.IR | گرداب

بدافزارهای باج‌گیر با آبروی کاربر بازی می‌کنند

تاریخ انتشار : ۲۷ شهريور ۱۳۹۱

باج‌افزارها پس از نفوذ به کامپیوتر قربانی با نمایش یک پنجره هشدار وانمود می کنند که کاربر تحت نظر و کنترل مقامات انتظامی و امنیتی است.

به گزارش گرداب، ساخت، فروش و سوء استفاده از بدافزارهای Ransom-ware یا باج‌افزارها، تبدیل به یک حرفه و تجارت بزرگ شده است.

این گروه از بدافزارها علاوه بر استفاده از مهارت ها و فناوری های مختلف جهت رخنه و نفوذ به کامپیوتر قربانیان خود، از احساسات و آبروی کاربران نیز سوء استفاده و بهره برداری می کنند.

باج افزارها پس از نفوذ به کامپیوتر قربانی در زمان های خاص و حساب شده، با نمایش یک پنجره هشدار بر روی صفحه کامپیوتر کاربر، وانمود می کنند که کاربر تحت نظر و کنترل مقامات انتظامی و امنیتی بوده و به دلیل انجام امور خلاف نظیر مراجعه به سایت های غیرمجاز اینترنتی، مجرم شناخته شده و باید جریمه پرداخت کند.

در این پیام که اغلب به زبان محلی است از نام مقامات و مراکز انتظامی آن کشور استفاده شده تا هرچه بیشتر واقعی به نظر آید. پیام هشدار بر روی صفحه باقی می ماند و به کاربر قربانی اطلاع داده می شود که تا زمان پرداخت جریمه، کامپیوتر در این وضعیت باقی خواهد ماند. نحوه پرداخت جریمه هم اغلب بر اساس روش های متداول در هر کشور، متغیر است.

در گونه های جدید بدافزارهای باج خواه، امکانات استفاده از دوربین کامپیوتر قربانی نیز وجود دارد تا بر اساس مشاهده رفتار و واکنش های کاربر، دستورات جدید و متفاوتی به بدافزار ارسال شود.

در جدیدترین گزارش شرکت مک آفی در خصوص تهدیدات سایبری در جهان که تحت عنوان Threats Report به طور فصلی منتشر می شود، افزایش قابل توجهی در تعداد بدافزارهای Ransomware و میزان فعالیت های آنها مشاهده می شود.

منبع: افتانا